Παλαιότερες Δράσεις

SMART TOUR – Ευφυής Τουρισμός στις πολιτιστικές διαδρομές
Χρηματοδότηση
ΕΥΔ Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
Διάρκεια
01.01.2020 - : 31.05.2023
ODS – Open Discovery Space
Χρηματοδότηση
7ο Προγραμμα Πλαισιο / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/04/2012 - 30/09/2015
CLARIN-EL – Ερευνητική Υποδομή CLARIN-EL
Χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ – ΕΠ «Ανταγωνιστικοτητα & Επιχειρηματικοτητα»
Διάρκεια
26/04/2013 - 30/09/2015
ICT AGRI
Listing Title
Χρηματοδότηση
7ο Προγραμμα Πλαισιο / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
23/01/2009 - 28/02/2014
Up to University
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/01/2017 - 31/05/2020
DOLFIN
Listing Title
Χρηματοδότηση
7ο Προγραμμα Πλαισιο / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/10/2013 - 30/09/2016
GEN6 – Governments
Listing Title
Χρηματοδότηση
7ο Προγραμμα Πλαισιο / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/01/2012 - 31/12/2014
ΕΝΕΔΗ
Listing Title
Χρηματοδότηση
Interreg Ελλαδα - Κυπρος / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/12/2017 - 30/10/2020
PRACE-3IP
Listing Title
Χρηματοδότηση
7ο Προγραμμα Πλαισιο / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/06/2012 - 31/05/2014
PRACE-2IP
Listing Title
Χρηματοδότηση
7ο Προγραμμα Πλαισιο / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
09/09/2011 - 30/06/2014
EGI-INSPIRE
Listing Title
Χρηματοδότηση
7ο Προγραμμα Πλαισιο / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/05/2010 - 31/12/2014
Listing Title
Χρηματοδότηση
7ο Προγραμμα Πλαισιο / Ευρωπαικη Επιτροπη
EGI-Engage
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/03/2015 - 31/08/2017
VI-SEEM
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/10/2015 - 30/09/2018
SESAME NET
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/06/2015 - 31/05/2017
ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ
Listing Title
Χρηματοδότηση
ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020
Διάρκεια
02/02/2017 - 30/04/2020
ELIXIR-GR
Listing Title
Χρηματοδότηση
ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020
Διάρκεια
01/01/2017 - 31/12/2021
HPC-EUROPA3
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/05/2017 - 30/04/2021
DARE – Delivering Agile Research Excellence
Χρηματοδότηση
Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/01/2018 - 31/12/2020
MITOS – Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Χρηματοδότηση
ΠΔΕ, ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ)
Διάρκεια
01/03/2020 - 31/12/2023
Evia Samos Pass – Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη στήριξη του Τουρισμού
Χρηματοδότηση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2021-2025
Διάρκεια
01/06/2022 - 31/12/2022
COMPLETE
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/01/2015 - 31/12/2017
GN4-1
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/05/2015 - 30/04/2016
GN4-2
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/05/2016 - 31/12/2018
CERTCOOP
Listing Title
Χρηματοδότηση
CEF-TC-2016-3 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/01/2017 - 31/12/2019
AENEAS
Listing Title
Χρηματοδότηση
Ευρωπαική Επιτροπή
Διάρκεια
01/01/2017 - 31/12/2019
AARC2
Listing Title
Χρηματοδότηση
Ευρωπαική Επιτροπή
Διάρκεια
01/05/2017 - 30/04/2019
PRIViLEDGE
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/01/2018 - 31/12/2020
e-IRGSP6
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/01/2019 - 30/06/2020
eThemisID
Listing Title
Χρηματοδότηση
Ευρωπαική Επιτροπή
Διάρκεια
02/01/2020 - 02/07/2021
SEAL
Listing Title
Χρηματοδότηση
Ευρωπαική Επιτροπή
Διάρκεια
04/01/2019 - 31/03/2021
ACROSS
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020
Διάρκεια
01/02/2021 - 30/04/2024
PRACE-6IP
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/01/2019 - 31/12/2022
Operations of a Data Hub Relay
Χρηματοδότηση
Ευρωπαικος Οργανισμος Διαστηματος (European Space Agency - ESA)
Διάρκεια
01/02/2021 - 01/08/2022
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Listing Title
Χρηματοδότηση
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020
Διάρκεια
1/10/2017-31/12/2023
GN4-3N
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/09/2019 - 31/12/2022
eSSIF-Lab
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
1/11/2019- 31/3/2023