Δράσεις Ψηφιακής Διακυβέρνησης

e-Safety
Listing Title
Χρηματοδότηση
ERASMUS+ Programme, Key Action 2-Cooperation Partnerships
Διάρκεια
31/12/2022 - 30/12/2025
ACROSS
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020
Διάρκεια
01/02/2021 - 30/04/2024
ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Χρηματοδότηση
Εθνικο Προγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων
Διάρκεια
10/3/2021-31/12/2024