Δράσεις Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ACROSS
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020
Διάρκεια
01/02/2021 - 31/01/2024
ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Χρηματοδότηση
Εθνικο Προγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων
Διάρκεια
01/01/2021 - 31/12/2023