Datacenters ΕΔΥΤΕ

Κέντρο Δεδομένων ΕΔΥΤΕ στον ποταμό Λούρο

Η ΕΔΥΤΕ έχει εγκαταστήσει «πράσινο» κέντρο δεδομένων (Green Datacenter) στον ποταμό Λούρο στην Ήπειρο, με το οποίο επιτυγχάνει πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα ενεργειακή απόδοση, καθώς η λειτουργία του στηρίζεται αποκλειστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, το data center της ΕΔΥΤΕ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το τεχνητό υδροηλεκτρικό φράγμα του σταθμού της ΔΕΗ στην περιοχή της Φιλιππιάδας και χρησιμοποιεί νερό από ποτάμι για τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού και την ψύξη συστημάτων Πληροφορικής, λύση που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παράλληλα έχουν υλοποιηθεί ειδικές τεχνικές μελέτες  λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή έλλειψη δυναμικής του υδροφόρου ορίζοντα, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, και έχουν προβλεφθεί γεωτρήσεις άντλησης υπόγειων υδάτων που θα λειτουργούν υποστηρικτικά ώστε να τηρηθεί η απαιτούμενη εφεδρεία.

Το κέντρο δεδομένων του ΕΔΥΤΕ στον Λούρο μπορεί να υποστηρίξει εξοπλισμό έως 200 ΚWatt. Φιλοξενεί 14 ικριώματα στα οποία έχουν εγκατασταθεί 220 διακομιστές τελευταίας γενιάς, βελτιστοποιημένοι για την παροχή εικονικών μηχανών πάνω από υπηρεσίες νέφους. Η υποδομή πληροφορικής ολοκληρώνεται με συστήματα αποθήκευσης δεδομένων συνολικής χωρητικότητας 576 TB και τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό. Το κέντρο δεδομένων είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου πρόσβασης, ασφάλειας, πυροπροστασίας και παρακολούθησης της κατάστασης των διάφορων υποσυστημάτων που φιλοξενεί.

Η ΕΔΥΤΕ έχει κάνει σχεδιασμό που διασφαλίζει την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος και επιτυγχάνεται δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (Power Usage Effectiveness – PUE) χαμηλότερος του 1,3 που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στην Ελλάδα και διασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη από 70%. Λόγω της απομακρυσμένης εγκατάστασης, το κέντρο έχει σχεδιαστεί ώστε να διαθέτει πλήρη εφεδρική κάλυψη σε όλα τα ενεργά μέρη της υποδομής ισχύος και ψύξης. Η υποδομή παρακολουθείται σε 24ωρη βάση για την άμεση αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων, σε πραγματικό χρόνο.

Χρηματοδότηση: Ε.Ε. – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013

Πράσινο Κέντρο Δεδομένων ΕΔΕΤ - GRNET Green Data Center

Κέντρο Δεδομένων & Υπηρεσιών ΕΔΥΤΕ για τον Τομέα της Υγείας

Η ΕΔΥΤΕ έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί κέντρο δεδομένων και υπηρεσιών για τα νοσοκομεία, που εκσυγχρονίζει την αποθήκευση απεικονιστικών εξετάσεων στον τομέα της Υγείας και βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πολιτών της Χώρας. Το κέντρο δεδομένων στεγάζεται σε χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και φιλοξενεί υπηρεσίες cloud computing για τα 31 διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, σε 8 περιφέρειες της χώρας.

Ο σύγχρονος σχεδιασμός του προσφέρει «πράσινες» λύσεις στη λειτουργία του, επιτυγχάνοντας έτσι βέλτιστη ενεργειακή απόδοση  (χαμηλή τιμή για τον ενεργειακό δείκτη Power Usage Effectiveness – PUE). Επιπλέον στο σχεδιασμό του έχει ληφθεί υπόψη η βέλτιστη υποστήριξη δυναμικού φορτίου, καθώς η υποδομή φιλοξενίας εξοπλισμού παραμένει αποδοτική ακόμα και σε κατάσταση μερικής φόρτισης. Αυτό επιτυγχάνεται με εξοπλισμό που έχει χαρακτηριστικά δυναμικής προσαρμογής όπως Variable Frequency/Speed Drive σε αντλίες, συμπιεστές και ανεμιστήρες. Τέλος, η σχεδιαστική λύση του κέντρου δεδομένων έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας της υποδομής, με εγκατάσταση πλεονάζοντος υλικού και διπλών οδεύσεων, ώστε να αποφεύγονται τα μοναδικά σημεία βλάβης (single-point-of-failure) και να διευκολύνεται η συντήρηση της υποδομής χωρίς την διακοπή της λειτουργίας του κέντρου δεδομένων.

Στο κέντρο δεδομένων έχουν εγκατασταθεί 30 ικριώματα εξοπλισμού πληροφορικής τυπικού μεγέθους 19’’, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν έως 190kW συνολικά. Το φορτία υποστηρίζονται από 2x250kVA UPS (με εφεδρεία 2Ν) με συσσωρευτές για αυτονομία τουλάχιστον 10 λεπτών σε πλήρες φορτίο. Σε περίπτωση διακοπής ή ασταθούς λειτουργίας της παροχής ρεύματος του κέντρου δεδομένων γίνεται αυτόματη μεταγωγή των φορτίων σε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) ισχύος 1100 kVA που υπάρχει σε αναμονή.

Το κέντρο δεδομένων έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα επέκτασης 100% σε χώρο και ισχύ.  Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής ΑΠΕ, ενταγμένες σε μια ευρύτερη στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  Η γεωγραφική θέση ευνοεί υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος από τον Ελληνικό μέσο όρο κάνοντας αναγκαία την χρήση σχετικά μεγαλύτερων συστημάτων κλιματισμού στα κέντρα δεδομένων αλλά ταυτόχρονα οι μεγάλες περίοδοι ηλιοφάνειας ευνοούν την παραγωγή ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών.

Ο συνδυασμός των μεθόδων και μηχανισμών βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας της Πράξης ΕΝEΔΗ έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη:

 • Ολοκληρώθηκε μελέτη και έγινε εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων ενεργής διαχείρισης της κατανομής υπολογιστικού φορτίου που βοηθούν στην συνολική μείωση της κατανάλωσης και μέσω έξυπνης κατανομής φορτίου και με τον συντονισμό της κατανάλωσης με την αυξομειούμενη παραγωγή των φωτοβολταϊκών.
 • Εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα 100 ΚWp με ενεργειακό συμψηφισμό στο δίκτυο χαμηλής τάσης (net metering).

Τέλος, με το έργο ΔΙΚΤΥΝΝΑ «Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας» το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ προχωράει στην εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών συστημάτων 300 και 200 ΚWp, εκ των οποίων το πρώτο συνδέεται (virtual metering) στο μετρητή ενέργειας του Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας και προβλέπεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης του.

Δείτε εδώ τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΔΥΤΕ στον τομέα της Υγείας

picture1

Κέντρο Δεδομένων & Υπηρεσιών ΕΔΥΤΕ στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στον κόμβο της ΕΔΥΤΕ που στεγάζεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, φιλοξενούνται σημαντικές υπολογιστικές και αποθηκευτικές υποδομές, από τις οποίες παρέχονται οι περισσότερες υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΔΥΤΕ. Στον κόμβο υπάρχουν τρεις ανεξάρτητοι χώροι:

 • Ο Χώρος DC1 φιλοξενεί τον οπτικό εξοπλισμό του κέντρου δεδομένων, τον εξοπλισμό carrier για τη σύνδεση με το δίκτυο ΕΔΥΤΕ, καθώς και τις υπολογιστικές και αποθηκευτικές υποδομές του ΕΔΥΤΕ, συγκεκριμένα τις υπηρεσίες Virtual Machines – ViMa (https://vima.grnet.gr) και ~okeanos (https://okeanos.grnet.gr/). Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού υπάρχουν εγκατεστημένα ικριώματα τυπικού μεγέθους 19’’, με ενσωματωμένο σύστημα διανομής τροφοδοσίας. Ο χώρος διαθέτει συνολικά 30 ικριώματα, 12 ικριώματα κλιματισμού τύπου in-row, 2 καμπίνες για εξοπλισμό βιβλιοθήκης ταινιών και 3 ικριώματα με τις υποδομές δομημένης οπτικής/χάλκινης καλωδίωσης και τον οπτικό και δικτυακό εξοπλισμό του κόμβου. Επίσης, τα φορτία υποστηρίζονται από συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 3x250kVA UPS (με εφεδρεία Ν+1) που βρίσκονται σε άλλο χώρο, ο οποίος ονομάζεται UPS-ROOM. Τέλος, υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις του ψυχροστασίου και των ψυκτών . Ο κλιματισμός του χώρου γίνεται με ψυχρό νερό το οποίο παράγεται από 2x500kW ψύκτες με εφεδρεία 1+1 για λόγους διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση διακοπής ή ασταθούς λειτουργίας της παροχής ρεύματος του κέντρου δεδομένων γίνεται αυτόματη μεταγωγή των φορτίων σε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) ισχύος 1100kVA που υπάρχει σε αναμονή και βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο.
 • Ο Χώρος DC2 φιλοξενεί το εθνικό υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων (High Performance Computer – HPC) ARIS, για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας (https://hpc.grnet.gr/). Αποτελείται από 20 ικριώματα που φιλοξενούν εξυπηρετητές και αποθηκευτικό εξοπλισμό. Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού υπάρχουν εγκατεστημένα ικριώματα τυπικού μεγέθους 19’’, με ενσωματωμένο σύστημα διανομής τροφοδοσίας. Ο χώρος διαθέτει συνολικά 20 ικριώματα, 10 ικριώματα κλιματισμού τύπου in-row και 2 καμπίνες για εξοπλισμό βιβλιοθήκης ταινιών. Τα φορτία του χώρου υποστηρίζονται από συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 3x250kVA UPS (με εφεδρεία Ν+1). Ο κλιματισμός του χώρου γίνεται με ψυχρό νερό το οποίο παράγεται από 4x117kW ψύκτες με εφεδρεία N+1 για λόγους διαθεσιμότητας.
 • Ο Χώρος DC3 φιλοξενεί τις υποδομές για την επέκταση των υπηρεσιών Virtual Machines – ViMa (https://vima.grnet.gr) και ~okeanos (https://okeanos.grnet.gr/) με νέους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους. Το DC3 αποτελείται από 22 ικριώματα που φιλοξενούν εξυπηρετητές και αποθηκευτικό εξοπλισμό. Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού υπάρχουν εγκατεστημένα ικριώματα τυπικού μεγέθους 19’’, με ενσωματωμένο σύστημα διανομής τροφοδοσίας. Ο χώρος διαθέτει συνολικά 22 ικριώματα, 14 ικριώματα κλιματισμού τύπου in-row και 2 μονάδες κλιματισμού down-flow για τον έλεγχο της υγρασίας. Τα φορτία υποστηρίζονται από συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 3x250kVA UPS (με εφεδρεία Ν+1). Ο κλιματισμός του χώρου γίνεται με ψυχρό νερό το οποίο παράγεται από 3x171kW ψύκτες με εφεδρεία N+1 για λόγους διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση διακοπής ή ασταθούς λειτουργίας της παροχής ρεύματος του κέντρου δεδομένων την υποστήριξη των φορτίων την αναλαμβάνει το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) που υποστηρίζει το DC1.

Κλιματισμός και τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας

Στα Κέντρα Δεδομένων & Υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ οι προδιαγραφές κατανάλωσης ενέργειας των ικριωμάτων για την ψύξη των συστημάτων πληροφορικής είναι ιδιαίτερα υψηλές (high density cooling), ενώ το ύψος του κάθε χώρου είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Για τους λόγους αυτούς η διαμόρφωση και ο κλιματισμός του κάθε χώρου έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Δημιουργία ικριωσειρών με θερμούς και ψυχρούς διαδρόμους
 • Φυσικός διαχωρισμός των δύο διαδρόμων με εγκιβωτισμό του θερμού ή του ψυχρού διαδρόμου
 • Κλιματιστικές μονάδες κατάλληλες για τοποθέτηση στις σειρές ικριωμάτων με εξαναγκασμένη κυκλοφορία αέρα σε οριζόντιο ή κάθετο επίπεδο. Οι μονάδες αναρροφούν από τον θερμό διάδρομο, όπου γίνεται η αποβολή θερμότητας από τον εξοπλισμό πληροφορικής και προσάγουν στον χώρο ψυχρού διαδρόμου
 • Το κλιματιστικό σύστημα προσαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με το θερμικό φορτίο με στόχο τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης:
  • Αυτόματη ρύθμιση της ροής του αέρα με μεταβαλλόμενους ανεμιστήρες
  • Αυτόματη ρύθμιση της ροής του ψυκτικού υγρού στο κλειστό σύστημα ψύξης με ρύθμιση της λειτουργίας των εγκατεστημένων αντλιών.
 • Το σύστημα κλιματισμού ενσωματώνει τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας με την εκμετάλλευση των εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών για την ψύξη του εξοπλισμού πληροφορικής χωρίς την ενεργοποίηση μηχανικής ψύξης (direct / indirect water free-cooling). Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του ψυκτικού συγκροτήματος εκμεταλλεύεται τις χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος κατά την διάρκεια του χειμώνα και τροφοδοτεί με ψυχρό νερό τις Κλιματιστικές Μονάδες Απολύτου Ακριβείας, οι οποίες λειτουργούν σε ψύξη όλο τον χρόνο, ακόμα και από τους 17οC, επιτρέποντας και τη μερική εξοικονόμηση ενέργειας (partial Freecooling).
 • Το Ψυκτικό Σύστημα λειτουργεί συγχρονισμένα και όλους τους ψύκτες ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας – Freecooling. Έτσι κατά τη συγχρονισμένη λειτουργία και όλων των ψυκτών πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας – Freecooling  και η εγκατάσταση απολαμβάνει τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

picture5

Συστήματα Φυσικής Ασφάλειας

Τα Κέντρα Δεδομένων & Υπηρεσιών διαθέτουν  συστήματα πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, ελέγχου πρόσβασης, συναγερμού και βιντεοεπιτήρησης που εγγυώνται την προστασία του προσωπικού ελέγχου και επιτήρησης, και του εξοπλισμού.

Η πυρανίχνευση των χώρων γίνεται με συστήματα πρόωρης ανίχνευσης πυρκαγιάς μέσω αναρρόφησης και δειγματοληψίας αέρα από τον χώρο, με τις ειδικές σωληνώσεις που διατρέχουν κάθε διαμέρισμα (ψευδοπάτωμα, ψευδοροφή και κυρίως χώρος).

Η πυρόσβεση γίνεται με χρήση αναγνωρισμένου από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης κατασβεστικού υλικού (NOVEC 1230), κατάλληλου για χώρους όπου υπάρχει παρουσία εργαζομένων και ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού εξοπλισμού μηχανογράφησης, όπου δεν πρέπει να υπάρχουν κατάλοιπα κατά την εκτόνωση. Είναι ασφαλές για τον άνθρωπο αφού δεν εκτονώνεται σε υψηλές πιέσεις και δεν μειώνει σημαντικά την περιεκτικότητα σε οξυγόνο του δωματίου.

Όλα τα συστήματα διαθέτουν μηχανισμούς απομακρυσμένης πρόσβασης και παρακολούθησης από βλαβοληπτικό κέντρο το οποίο λειτουργεί 24/7.

Κέντρο Δεδομένων & Υπηρεσιών ΕΔΥΤΕ στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Το κέντρο δεδομένων της ΕΔΥΤΕ που στεγάζεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης αποτελεί, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα δεδομένων της ΕΔΥΤΕ, καθώς φιλοξενεί, εκτός από σημαντικές δικτυακές και οπτικές υποδομές της ΕΔΥΤΕ, εξοπλισμό του Πανευρωπαϊκού Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού δικτύου υψηλών ταχυτήτων GÉANT (upstream provider για την ΕΔΥΤΕ), και του ελληνικού κόμβου διασύνδεσης Παρόχων GR-IX. Στο κέντρο δεδομένων φιλοξενούνται επίσης σημαντικές υπολογιστικές υποδομές της ΕΔΥΤΕ.  Ο χώρος διαθέτει συνολικά 16 ικριώματα εξοπλισμού και 1 ικρίωμα  με υποδομές δομημένης οπτικής/χάλκινης καλωδίωσης, ενώ μπορεί να υποστηρίξει φορτία συνολικής ισχύος έως 100KW. Τα φορτία υποστηρίζονται από 3 μονάδες κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης και 2 μονάδες αδιάλειπτης τροφοδοσίας που λειτουργούν σε παραλληλία. Τέλος, για την αδιάλειπτη λειτουργία του κέντρου δεδομένων έχει εγκατασταθεί ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) στον περιβάλλοντα χώρο.

Κόμβος ΕΔΥΤΕ Κωλέττη

Ο κόμβος της ΕΔΥΤΕ στην οδό Κωλέττη είναι ιδιαίτερης σημασίας, κυρίως λόγω του τερματισμού των WAN συνδέσεων της Αθήνας με άλλες πόλεις. Εκτός των σημαντικών δικτυακών υποδομών, στον κόμβο φιλοξενείται και ένα μικρό κέντρο δεδομένων με υπολογιστικές και αποθηκευτικές υποδομές. Ο χώρος έχει παραχωρηθεί από τον ΟΤΕ, υπό την επίβλεψη του οποίου είναι και η  λειτουργία των υποδομών του χώρου.