Η ΕΔYΤE στον τομέα της Υγείας

Νέες ψηφιακές δυνατότητες για την Υγεία

Η ΕΔYΤE παρέχει πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές σε νοσοκομειακές μονάδες, κέντρα αίματος και σε υπηρεσίες αιμοδοσίας. Συνδέει τα δημόσια νοσοκομεία στο διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες (1Gbps-10 Gbps), προσφέροντας σε αυτά ταχύτητα στην αποθήκευση, στην πρόσβαση και στην ανταλλαγή δεδομένων, και απευθείας υπερταχεία δικτυακή σύνδεση με τα πλέον πρωτοπόρα ερευνητικά κέντρα του κόσμου. Οι υπηρεσίες της ΕΔYΤE ενδυναμώνουν το επιστημονικό προσωπικό των νοσοκομείων για τη διεξαγωγή του ερευνητικού και ιατρικού του έργου. Παράλληλα βελτιώνεται σημαντικά η συνολική εμπειρία του πολίτη και εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι για την ελληνική Πολιτεία.

Υπηρεσίες ΕΔΥΤΕ για τον τομέα της Υγείας

ΔΙΑΔΟΣΙΣ

Διαδανεισμός Ιατρικών Άρθρων. Διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Περισσότερα

Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

Εθνικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών.

Περισσότερα

Harmoni

Αποθήκευση, ανάκτηση, ευέλικτη διαχείριση μεγάλου όγκου απεικονιστικών δεδομένων.

Περισσότερα

eduroam

Δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Περισσότερα

e:Presence

Διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις υψηλής ποιότητας και διαδραστικότητας.

Περισσότερα

ΔΙΑΥΛΟΣ

Άμεση, ζωντανή και διαδραστική πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό υψηλής πολιτιστικής και επιστημονικής αξίας.

Περισσότερα

ViMa - Virtual Machines

Πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς & δικτυακούς πόρους. Φιλοξενία υπηρεσιών παραγωγής.

Περισσότερα

Υπηρεσία Καταλόγου χρηστών για νοσοκομεία

Υπηρεσία καταλόγου χρηστών. Εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες με έναν κωδικό.

Περισσότερα