Το ΕΔΕΤ στον τομέα της Υγείας

health

Νέες ψηφιακές δυνατότητες για την Υγεία

Το ΕΔΕΤ παρέχει πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές σε νοσοκομειακές μονάδες, κέντρα αίματος και σε υπηρεσίες αιμοδοσίας. Συνδέει τα δημόσια νοσοκομεία στο διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες (1Gbps-10 Gbps), προσφέροντας σε αυτά ταχύτητα στην αποθήκευση, στην πρόσβαση και στην ανταλλαγή δεδομένων, και απευθείας υπερταχεία δικτυακή σύνδεση με τα πλέον πρωτοπόρα ερευνητικά κέντρα του κόσμου. Οι υπηρεσίες του ΕΔΕΤ ενδυναμώνουν το επιστημονικό προσωπικό των νοσοκομείων για τη διεξαγωγή του ερευνητικού και ιατρικού του έργου. Παράλληλα βελτιώνεται σημαντικά η συνολική εμπειρία του πολίτη και εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι για την ελληνική Πολιτεία.

Σύντομο βίντεο για τις Υποδομές και Υπηρεσίες ΕΔΕΤ στο τομέα της Υγείας.

Παρουσίαση των Υπηρεσιών ΕΔΕΤ για τo Προσωπικό των Νοσοκομείων

Πρόσβαση στις Υπηρεσίες για τον τομέα της Υγείας


 Υπηρεσίες για τις Νοσοκομειακές Μονάδες

diadosis 

Διαδανεισμός Ιατρικών Άρθρων: Διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://grnet.gr/diadosis/

Πρόσβαση στην υπηρεσία: https://diadosis.grnet.gr/


harmoni 

Εφεδρική Αποθήκευση και Ανάκτηση Απεικονιστικών Δεδομένων: Αποτελεσματική και ευέλικτη διαχείριση μεγάλου όγκου  απεικονιστικών δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://grnet.gr/harmoni/

Πρόσβαση στο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα (μόνο για εξουσιοδοτημένους χρήστες): https://service.harmoni.grnet.gr/


 vima

ViMa – Εικονικές Μηχανές-Virtual Machines: Για τη φιλοξενία υπηρεσιών, πειραμάτων και εφαρμογών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://grnet.gr/vima/

Πρόσβαση στην υπηρεσία: https://vima.grnet.gr


eduroma

eduroam – Δίκτυο Περιαγωγής (roaming) Ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο: Ασύρματη δικτύωση για εύκολη, γρήγορη  και ασφαλή πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:  https://grnet.gr/eduroam/


Κατάλογος χρηστών για το προσωπικό των Νοσοκομείων: Εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες με έναν κωδικό

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://grnet.gr/directoryservice/


Μέτρηση Η/Μ ακτινοβολίας στα Νοσοκομεία

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:  https://grnet.gr/radiation/


epresense

e:Presence – Διαδικτυακές Τηλεδιασκέψεις: Για να δηλώνεις πάντα παρών!

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://new.epresence.grnet.gr/


diavlos

Δίαυλος – Ζωντανές Διαδικτυακές Μεταδόσεις: Η εκπαίδευση, η έρευνα και ο πολιτισμός παίρνει νέες διαστάσεις!

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://diavlos.grnet.gr/ 


 Υπηρεσίες για τα Κέντρα Αίματος, Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και τους εθελοντές Αιμοδότες

ema 

Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών και Ταυτότητα Αιμοδοτών: Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού  Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:  https://grnet.gr/blooddonorregistry/