Υποδομές

Το δίκτυο ΕΔΥΤΕ καλύπτει όλη την Ελλάδα, με περισσότερα από 9.000 χλμ οπτικών ινών και σύγχρονο οπτικό εξοπλισμό, παρέχοντας υπέρ-υψηλής ταχύτητας συνδέσεις με το ελληνικό και διεθνές Διαδίκτυο. Διασυνδέει όλα τα Πανεπιστήμια, ΑΕΑ, Ερευνητικά Κέντρα, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, καθώς και μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, Μουσεία και Βιβλιοθήκες. Εξυπηρετεί, σε καθημερινή βάση, περί τους 500.000 χρήστες.

Οι εγκατεστημένοι δικτυακοί κόμβοι και τα σημεία παρουσίας του ΕΔΥΤΕ αυξάνονται καλύπτοντας τις ανάγκες όλο και περισσότερων και πιο απομακρυσμένων φορέων, και τμημάτων αυτών.

Παράλληλα η ΕΔΥΤΕ υλοποιεί και λειτουργεί υπολογιστικές ηλεκτρονικές υποδομές μέσα από τα προηγμένα –και φιλικά προς το περιβάλλον- υπολογιστικά της κέντρα (Data Centers). Οι υποδομές αυτές υποστηρίζουν την παροχή προηγμένων υπολογιστικών υπηρεσιών.

Τον Ιούνιο του 2015 ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων (HPC) για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Η υποδομή ενσωματώνεται στο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερυπολογιστών PRACE και έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στη χώρα και στη Νοτιανατολική Ευρώπη.

Η ανάπτυξη των υποδομών που προσφέρει η ΕΔΥΤΕ, σχεδιάζεται με γνώμονα τον σεβασμό στο περιβάλλον. Έτσι, αναπτύσσει εργαλεία παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας στα σημεία δικτυακής παρουσίας (PoPs) και στα Κέντρα Δεδομένων (DataCenters).