Σημεία Παρουσίας

Οι φορείς του ΕΔΕΤ είναι γεωγραφικά διεσπαρμένοι σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Πολλοί από αυτούς διαθέτουν περισσότερα από ένα  σημεία παρουσίας, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή και γεωγραφικά διαμερίσματα.

Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες διασύνδεσης των φορέων του, το ΕΔΕΤ διαθέτει δικτυακούς κόμβους σε πολλές πόλεις και σταδιακά  τους αυξάνει έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλο και περισσότερων, καθώς και πιο απομακρυσμένων φορέων και των τμημάτων τους. Στους δικτυακούς κόμβους το ΕΔΕΤ φιλοξενεί οπτικό, δικτυακό, υπολογιστικό και αποθηκευτικό εξοπλισμό.

Οι περισσότεροι δικτυακοί κόμβοι είναι εγκατεστημένοι σε κτίρια του ΟΤΕ, συνήθως ένας κόμβος σε κάθε πόλη της περιφέρειας. Σε κάποιες περιπτώσεις, δικτυακοί κόμβοι λειτουργούν σε χώρους φορέων που βρίσκονται εντός του δικτύου οπτικών ινών ΕΔΕΤ. Κάθε δικτυακός κόμβος ΕΔΕΤ συγκεντρώνει τις γραμμές πρόσβασης των παρακείμενων φορέων και διασυνδέεται με τους γειτονικούς κόμβους ΕΔΕΤ μέσω του δικτύου οπτικών ινών.

Το ΕΔΕΤ διατηρεί επίσης μεταγωγείς πρόσβασης σε χώρους φορέων που συνδέονται με ιδιόκτητη οπτική ίνα, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα πλούσιο δίκτυο σημείων παρουσίας ανά την Ελλάδα. Για την πρόσβαση σε αυτά τα σημεία απαιτείται η συναίνεση του φορέα που φιλοξενεί τον μεταγωγέα πρόσβασης.

 

Κόμβοι ΕΔΕΤ