Δικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές

AARC Technical Revision to Enhance Effectiveness (AARC-TREE)
Χρηματοδότηση
Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)
Διάρκεια
1/3/2024 - 28/2/2026
Environmental Research Infrastructures (ENVRI) Hub Next
Χρηματοδότηση
Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)
Διάρκεια
1/2/2024 - 31/1/2027
Lux4QCI
Listing Title
Χρηματοδότηση
50% χρηματοδότηση από Ε.Ε., 50% από εθνικούς πόρους Λουξεμβούργου (μη χρηματοδοτούμενη συμμετοχή ΕΔΥΤΕ)
Διάρκεια
1/1/2023 - 30/6/2025
GN5-1
Listing Title
Χρηματοδότηση
Horizon Europe Framework Programme
Διάρκεια
01/01/2023 - 31/12/2024
SUBMERSE – SUBMarine cablEs for ReSearch and Exploration
Χρηματοδότηση
Horizon Europe Framework Programme
Διάρκεια
1/5/2023 - 30/4/2026
EU4Digital: Connecting Research and Education Communities (EaPConnect)
Χρηματοδότηση
Ε.Ε (Directorate General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations - DG NEAR)
Διάρκεια
01/01/2023 - 30/06/2025
TRACE4EU
Listing Title
Χρηματοδότηση
Digital Europe Programme
Διάρκεια
1/6/2023 - 30/8/2025
Potential
Listing Title
Χρηματοδότηση
Digital Europe Programme
Διάρκεια
1/04/2023 - 31/05/2025
EBSI-NE
Listing Title
Χρηματοδότηση
Digital Europe Programme
Διάρκεια
1/5/2023 - 1/4/2025
HellasQCI – Quantum Communication Infrastructure for Greece
Χρηματοδότηση
50% ΕΕ (Digital Europe Programme) 50% Εθνικοί/ίδιοι πόροι (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης)
Διάρκεια
Ιανουάριος 2023 - Ιούνιος 2025
Μίσθωση Υποδομής Οπτικών Ινών – IRU
Χρηματοδότηση
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, NextGeneration EU
Διάρκεια
17/05/2021- 31/12/2025
ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Χρηματοδότηση
Εθνικο Προγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων
Διάρκεια
10/3/2021-31/12/2024