Δικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές

HellasQCI – Quantum Communication Infrastructure for Greece
Χρηματοδότηση
50% Ευρωπαϊκή Ένωση, 50% εθνικοί/ίδιοι πόροι
Διάρκεια
Ιανουάριος 2023 - Ιούνιος 2025
Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΑΠΕΛΛΑ
Χρηματοδότηση
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Διάρκεια
01/06/2021- 31/07/2023
Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ
Χρηματοδότηση
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Διάρκεια
18/11/2021- 31/10/2023
Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εύδοξος
Χρηματοδότηση
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Διάρκεια
18/11/2021- 31/12/2023
Μίσθωση Υποδομής Οπτικών Ινών – IRU
Χρηματοδότηση
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, NextGeneration EU
Διάρκεια
17/05/2021- 16/05/2025
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Listing Title
Χρηματοδότηση
ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020
Διάρκεια
01/10/2017 - 31/10/2023
GN4-3N
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/09/2019 - 31/12/2022
Μαχάων – Δικτυακές, Υπολογιστικές Υπηρεσίες και Υποδομές για Νοσοκομεία
Χρηματοδότηση
Ε.Π. "Ανταγωνιστικοτητα, Επιχειρηματικοτητα & Καινοτομια 2014-2020", Ευρωπαικο Ταμειο Περιφερειακης Αναπτυξης Της Ε.Ε
Διάρκεια
01/07/2020 - 30/06/2023
ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Χρηματοδότηση
Εθνικο Προγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων
Διάρκεια
01/01/2021 - 31/12/2023