Δικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές

EU4Digital: Connecting Research and Education Communities (EaPConnect)
Χρηματοδότηση
Ε.Ε (Directorate General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations - DG NEAR)
Διάρκεια
01/07/2020 - 30/06/2025
TRACE4EU
Listing Title
Χρηματοδότηση
Digital Europe Programme
Διάρκεια
30/12/2022 - 30/12/2024
Potential
Listing Title
Χρηματοδότηση
Digital Europe Programme
Διάρκεια
20/4/2023 - 20/4/2025
EBSI-NE
Listing Title
Χρηματοδότηση
Digital Europe Programme
Διάρκεια
30/12/2022 - 30/12/2024
HellasQCI – Quantum Communication Infrastructure for Greece
Χρηματοδότηση
50% ΕΕ (Digital Europe Programme) 50% Εθνικοί/ίδιοι πόροι (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης)
Διάρκεια
Ιανουάριος 2023 - Ιούνιος 2025
Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΑΠΕΛΛΑ
Χρηματοδότηση
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Διάρκεια
01/06/2021- 31/12/2023
Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ
Χρηματοδότηση
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Διάρκεια
18/11/2021- 31/12/2023
Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εύδοξος
Χρηματοδότηση
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Διάρκεια
18/11/2021- 31/12/2023
Μίσθωση Υποδομής Οπτικών Ινών – IRU
Χρηματοδότηση
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, NextGeneration EU
Διάρκεια
17/05/2021- 16/05/2025
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Listing Title
Χρηματοδότηση
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020
Διάρκεια
1/10/2017-31/12/2023
GN4-3N
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/09/2019 - 31/12/2022
ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Χρηματοδότηση
Εθνικο Προγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων
Διάρκεια
10/3/2021-30/12/2023