HellasQCI – Quantum Communication Infrastructure for Greece

HellasQCI – Quantum Communication Infrastructure for Greece
Χρηματοδότηση
50% ΕΕ (Digital Europe Programme) 50% Εθνικοί/ίδιοι πόροι (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης)
Διάρκεια
Ιανουάριος 2023 - Ιούνιος 2025
Περιγραφή

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία EuroQCI για ασφαλείς κβαντικές υποδομές επικοινωνίας (Quantum Communication InfrastructureQCI)

Με την πρωτοβουλία  ΕuroQCI, η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου υποδομών κβαντικής επικοινωνίας.

Σκοπός του έργου HellasQCI, μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου EuroQCI, είναι να συμβάλλει σημαντικά στην διαφύλαξη ευαίσθητων δεδομένων και υποδομών, όπως σε κυβερνητικούς θεσμούς, δομές υγείας, τραπεζικά συστήματα, και πολλές ακόμα κρίσιμες υποδομές.

Αυτό θα επιτευχθεί με την ενσωμάτωση τεχνολογιών και συστημάτων που θα βασίζονται στις αρχές της κβαντικής τεχνολογίας, και συγκεκριμένα με την διανομή κβαντικών κλειδιών (QKD) στις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας, κάτι το οποίο θα προσφέρει μια εξαιρετικά ασφαλή μορφήκρυπτογράφησης, παρέχοντας έτσι μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας.

Τα κβαντικά κρυπτογραφικά συστήματα, υπόσχονται την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, μέσω της τεχνολογίας QKD.

Η υλοποίηση του έργου αφορά στη δημιουργία τριών μητροπολιτικών δικτύων κβαντικών υποδομών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, που θα συνδεθούν με τρεις οπτικούς επίγειους σταθμούς σε Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα.

Οι δικτυακές υποδομές αυτές θα αξιοποιήσουν, μεταξύ άλλων, συσκευές κβαντικής τεχνολογίας (QKD), επίγειες οπτικές ίνες, αλλά και δορυφορικές τεχνολογίες.

Η δημιουργία του δικτύου αυτού, σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες θα δημιουργήσει ένα ασφαλές δίκτυο τόσο για τις επίγειες, όσο και για τις δορυφορικές επικοινωνίες, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη ασφάλεια τόσο για τις κρατικές υπηρεσίες, όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  είναι ο συντονιστής του έργου HellasQCI, σε συνεργασία με 13 εταίρους στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

·         Κυβερνητικοί φορείς

·         Ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα με τεχνογνωσία στις κβαντικές τεχνολογίες (QKD)

·         Διαχειριστές Οπτικών Επίγειων Σταθμών

·         Φορείς από τους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας

·         Επιχειρήσεις που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις και εργαλεία στον κλάδο τεχνολογίας

Παράλληλα, θα υπάρξει συνεργασία με την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, την Κύπρο, την Πολωνία και τη Βουλγαρία για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Η πρόταση «HellasQCI», που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου Digital for EuropeProgramme (DEP) από κοινοπραξία με συντονίστρια την ΕΔΥΤΕ, όπως ορίστηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κρίθηκε τεχνικά άρτια και επιτυχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας άριστη βαθμολογία και κατατάσσοντας την 2η μαζί με τις αντίστοιχες εθνικές προτάσεις της Γερμανίας, της Φινλανδίας και της Ιρλανδίας.  Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «EuroQCI» και την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα το κεφάλαιο για την Εθνική Πειραματική Υποδομή Διανομής Κβαντικών Κλειδιών.

Χρηματοδότηση: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €9.997.545 και η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (50%) ανέρχεται σε €4.998.772,50.

Εταίροι :

1) ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΔΥΤΕ) (ΕΛΛΑΔΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  (ΥΨΔ) (ΕΛΛΑΔΑ)
3) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) (ΕΛΛΑΔΑ)
4) ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) (ΕΛΛΑΔΑ)
5) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” (ΕΚΕΦΕ) (ΕΛΛΑΔΑ)
6) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) (ΕΛΛΑΔΑ)
7) QUBITECH PRIVATE CAPITAL COMPANY (QUBI) (ΕΛΛΑΔΑ)
8) SPACE HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. (SPACE) (ΕΛΛΑΔΑ)
9) ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ) (ΕΛΛΑΔΑ)
10) MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (MOH) (ΕΛΛΑΔΑ)
11) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) (ΕΛΛΑΔΑ)
12) UNIVERSITE DU LUXEMBOURG (UNILU) (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ)
13) SOUTH EAST TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (WIT) (ΙΡΛΑΝΔΙΑ)
  • HellasQCI – Quantum Communication Infrastructure for Greece