14354989289_17723ff222_kSlide thumbnail

Η Εταιρία

Διασυνδέοντας την Έρευνα, την Εκπαίδευση, την Υγεία και τον Πολιτισμό

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (ΕΔΕΤ – GRNET) είναι ο εθνικός πάροχος υποδομών και υπηρεσιών δικτύου (networking), υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και πληροφορικής (IT). Εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Διοίκηση – Χρηματοδότηση

Η δυναμική εξέλιξη του ΕΔΕΤ οφείλεται πρωτίστως στην πολύτιμη χρηματοδότηση από την Ελληνική Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιπλέον η ποιότητα του συνολικού έργου του ΕΔΕΤ απορρέει από την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του εξειδικευμένου προσωπικού και των συνεργατών, οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες αξίες και στόχους, όπως είναι η καινοτομία στις παρεχόμενες υποδομές και υπηρεσίες.
Το ΕΔΕΤ ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.

συνδεδεμένοι Φορείς

9.000

χλμ οπτικών ινών

500.000

χρήστες

Το ΕΔΕΤ διαθέτει:

Στο ΕΔΕΤ διασυνδέονται περισσότεροι από 150 φορείς:

 • τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ
 • τα Ερευνητικά Κέντρα
 • τα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία
 • το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 • Μουσεία, Βιβλιοθήκες και άλλοι Πολιτιστικοί φορείς

Το ΕΔΕΤ προσφέρει στους χρήστες του ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον τεχνολογιών αιχμής που συμβάλλει:

 • στην ενδυνάμωση της ερευνητικής κοινότητας και στην ανάπτυξη του ερευνητικού έργου στη Χώρα
 • στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εκπαιδευτικής εμπειρίας
 • στην εξωστρέφεια της ελληνικής ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας με την ισότιμη συμμετοχή της σε παγκόσμιες δράσεις ΤΠΕ
 • στον εκσυγχρονισμό του τομέα Υγείας και την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του πολίτη
 • στη δημιουργία νέων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών κοινοτήτων, των πολιτών και των επιχειρήσεων
 • στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων για την ελληνική πολιτεία

Εξωστρέφεια ΕΔΕΤ

Διεθνείς Συνεργασίες και Υποδομές

Οι δράσεις του ΕΔΕΤ δεν περιορίζονται στον Ελλαδικό χώρο. Μέσα από διεθνείς συνεργασίες, και τον συντονισμό ευρωπαϊκών έργων δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης και αξιοποίησης τεχνογνωσίας, και συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της έρευνας και της επιστήμης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εξωστρέφεια του ΕΔΕΤ διασφαλίζει την πρόσβαση των χρηστών ανά τον κόσμο στις διεθνείς ερευνητικές και εκπαιδευτικές υποδομές και υπηρεσίες για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Έτσι δίνεται η ευκαιρία για αμοιβαία επωφελείς συνέργειες μεταξύ των ερευνητικών και εκπαιδευτικών κοινοτήτων.

Τo ΕΔΕΤ στην Έρευνα

Περιβάλλον τεχνολογιών αιχμής για την ανάπτυξη της έρευνας

Το ΕΔΕΤ προσφέρει στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό περιβάλλον για την ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας. Σε αυτό ενσωματώνονται και συνδυάζονται προηγμένες δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές και υπηρεσίες που εξασφαλίζουν στους ερευνητές καινοτόμες τεχνικές και νέες δυνατότητες για την έρευνα που διεξάγουν. Η ασφαλής δικτύωση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες, η διάθεση υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων και υποδομών cloud computing και high-performance computing, καθώς και οι υπηρεσίες διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (big data), είναι μερικές από τις λύσεις που προσφέρει το ΕΔΕΤ στον τομέα της έρευνας σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία. Παράλληλα το ΕΔΕΤ μεριμνά για την εκπαίδευση και την υποστήριξη των ερευνητών στη χρήση των υπερσύγχρονων εργαλείων που τους προσφέρει.

Το ΕΔΕΤ στην Εκπαίδευση

Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εκπαιδευτικής εμπειρίας

Το ΕΔΕΤ εισάγει νέες, εξελιγμένες μεθόδους στην εκπαιδευτική διαδικασία που αναβαθμίζουν την εμπειρία των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και του Διοικητικού προσωπικού όλων των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και άλλων Σχολών.
Με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει προσφέρει σύγχρονες λύσεις για τη διδασκαλία, την εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση, καθώς και για την οργάνωση εσωτερικών διαδικασιών στους εκπαιδευτικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζεται. Παράλληλα παρέχει υποστήριξη σε κάθε επίπεδο –Κέντρα Διαχείρισης Δικτύου (NOC), τελικούς χρήστες, για την άμεση επίλυση θεμάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών (https://grnet.gr/contact-us/support).

Το ΕΔΕΤ στην Υγεία

Νέες δυνατότητες για τους ερευνητές της Ιατρικής Επιστήμης

Αναδιοργάνωση υπηρεσιών Υγείας, βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη

Το ΕΔΕΤ παρέχει εξειδικευμένες και πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές σε Νοσοκομειακές Μονάδες, Κέντρα Αίματος και σε Υπηρεσίες Αιμοδοσίας. Συνδέει τα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία στο διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες (1Gbps-10 Gbps), προσφέροντας σε αυτά ταχύτητα στην αποθήκευση, στην πρόσβαση και στην ανταλλαγή δεδομένων, και απευθείας υπερταχεία δικτυακή σύνδεση με τα πλέον πρωτοπόρα ερευνητικά κέντρα του κόσμου.
Οι υπηρεσίες του ΕΔΕΤ ενδυναμώνουν το επιστημονικό προσωπικό των νοσοκομείων για τη διεξαγωγή του ερευνητικού και ιατρικού του έργου. Παράλληλα διευκολύνεται το καθημερινό έργο του προσωπικού των νοσοκομείων, βελτιώνεται σημαντικά η συνολική εμπειρία του πολίτη και εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι για την ελληνική πολιτεία.

Το ΕΔΕΤ στον Πολιτισμό

Ανάδειξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων υψηλής αξίας

Το ΕΔΕΤ συνεργάζεται με σημαντικούς πολιτιστικούς και ερευνητικούς φορείς και τους διαθέτει υπηρεσίες και τεχνολογίες αιχμής για την ανάδειξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. Με την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ το ΕΔΕΤ μεταδίδει ζωντανά από το Διαδίκτυο διαλέξεις, σεμινάρια, καλλιτεχνικά γεγονότα και άλλες εκδηλώσεις. Έτσι συνεισφέρει στην ανάπτυξη και διάδοση σύγχρονου εκπαιδευτικού, ερευνητικού και πολιτιστικού περιεχομένου, ανεξαρτήτως γεωγραφικών αποστάσεων, δωρεάν, για χιλιάδες χρήστες. Επιπλέον το ΕΔΕΤ εγκαθιστά σε ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους ασύρματη υποδομή για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο με τη χρήση της υπηρεσίας περιαγωγής eduroam. Το eduroam απευθύνεται στους επισκέπτες φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από πανεπιστήμια όλου του κόσμου που διαθέτουν σύγχρονες φορητές συσκευές, και διαμορφώνει προϋποθέσεις για τη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών εξατομικευμένης πλοήγησης και πληροφόρησης για τους χώρους επίσκεψης.

Πράσινη Πολιτική

Ενεργειακά αποδοτικές υποδομές και πρακτικές για τη μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το ΕΔΕΤ υιοθετεί και εφαρμόζει ‘πράσινες’ τεχνολογίες στη δικτυακή και υπολογιστική του υποδομή, με κύριο στόχο τη μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για το σκοπό αυτό επιλέγει ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό και αναπτύσσει εργαλεία παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας, σε πραγματικό χρόνο.

Το ‘πράσινο’ κέντρο δεδομένων του ΕΔΕΤ στον ποταμό Λούρο στην Ήπειρο επιτυγχάνει πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα ενεργειακή απόδοση, καθώς η λειτουργία του στηρίζεται αποκλειστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για το σύστημα κλιματισμού και την ψύξη των συστημάτων Πληροφορικής χρησιμοποιείται νερό από ποτάμι, λύση που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος.

GR-IX

Το GR-IX είναι ένα ουδέτερο και ανεξάρτητο Internet Exchange για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής κίνησης διαδικτύου (IP) και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του Ελληνικού Internet. Διασυνδέει τις μεγαλύτερες εταιρίες διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως είναι οι πάροχοι υπηρεσιών Internet, περιεχομένου, υπηρεσιών cloud κλπ. To GR-IX ανήκει στο ΕΔΕΤ που ως μη κερδοσκοπικός, κρατικός οργανισμός εγγυάται την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία του Internet Exchange.