14354989289_17723ff222_kSlide thumbnail

Η Εταιρία

Η ΕΔΕΤ ΑΕ (GRNET S.A.) από το 1998 αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ισότιμη συμμετοχή των μελών της στην παγκόσμια Κοινωνία της Γνώσης. Παράλληλα, αναπτύσσει εφαρμογές που εξοικονομούν πολύτιμους πόρους στην ελληνική πολιτεία, εκσυγχρονίζουν τις δημόσιες λειτουργικές δομές και εισάγουν νέα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών κοινοτήτων, των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Δραστηριοποιείται στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού. 

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.

συνδεδεμένοι Φορείς

9.000

χλμ οπτικών ινών

500.000

χρήστες

Προηγμένες Δικτυακές Υποδομές και Υπηρεσίες

H βασική υποδομή του εθνικού δικτύου καλύπτει όλη την Ελλάδα, με περισσότερα από 9.000 χλμ οπτικών ινών και σύγχρονο οπτικό εξοπλισμό, για ταχύτητες έως 26×10 Gbps. Διασυνδέει περισσότερους από 100 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και εξυπηρετεί, σε καθημερινή βάση, περί τους 500.000 χρήστες. Παρέχει υπέρ-υψηλής ταχύτητας διασυνδεσιμότητα με το (ελληνικό και διεθνές) Διαδίκτυο, προηγμένες υπηρεσίες εικονικών δικτύων για την υποστήριξη ερευνητικών έργων ή πειραμάτων (εντός και εκτός των συνόρων της χώρας) καθώς και για τη διασύνδεση με τα κέντρα δεδομένων & υπηρεσιών (datacenters) του ΕΔΕΤ.

Το Δίκτυο ΕΔΕΤ αποτελεί μέρος του παγκόσμιου Διαδικτύου για την έρευνα και την εκπαίδευση, εκπροσωπώντας τη χώρα στο Πανευρωπαϊκό δίκτυο GÉANT με τους 40 εκατομμύρια δυνητικούς χρήστες. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. συμμετέχει επίσης στις εργασίες σημαντικών διεθνών οργανισμών και έργων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη περιφερειακών δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών, και στην υποστήριξη προηγμένων εφαρμογών. Επιπλέον, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά έργα για την κατάρτιση της στρατηγικής της ΕΕ σε θέματα καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.

Προηγμένες Υπηρεσίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing)

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. παρέχει υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing (δυναμική και κατ’ απαίτηση διάθεση υπολογιστικών/δικτυακών/αποθηκευτικών πόρων) για όλα τα μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι υπηρεσίες διατίθενται με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία (Infrastracture as a Service), με την ονομασία οkeanos. Μέσω του okeanos, οποιοσδήποτε ακαδημαϊκός χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια πολυ-επίπεδη εικονική υποδομή και να ενεργοποιήσει εικονικούς υπολογιστές, τοπικά δίκτυα για τη διασύνδεσή τους, και αξιόπιστο αποθηκευτικό χώρο σε λίγα δευτερόλεπτα. Το υπολογιστικό νέφος της ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι διαθέσιμο και στην ευρωπαϊκή ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω της υπηρεσίας “okeanos-global”.

Προηγμένες Yπερ-υπολογιστικές Υποδομές (HPC)

Τον Ιούνιο του 2015 ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων (HPC) για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.  Η νέα υποδομή ενσωματώνεται στο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερ-υπολογιστών. Το σύστημα θα  συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, καλύπτοντας τις ανάγκες των Ελλήνων χρηστών σε πολλαπλές επιστημονικές ειδικότητες, και ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην Πανευρωπαϊκή υποδομή του PRACE. Η Υπολογιστική Χημεία, η Φυσική, η Βιολογία, η Βιοϊατρική, η Μετεωρολογία, η Σεισμολογία, η Υπολογιστική Μηχανή και  οι Επιστήμες Υλικών είναι ενδεικτικές επιστημονικές ειδικότητες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση σύγχρονων υπερ-υπολογιστικών υποδομών.  Επιπλέον, το σύστημα αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στη χώρα και στη Νοτιανατολική Ευρώπη.

Το σύστημα βασίζεται στην πλατφόρμα NeXtScale της ΙΒΜ, ενσωματώνει την τελευταία γενιά επεξεργαστών Intel® Xeon® E5 v2 τεχνολογίας Ivy Bridge, και προσφέρει υπολογιστική ισχύ που αγγίζει τα 180TFlops (τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). Διαθέτοντας 426 υπολογιστικούς κόμβους, προσφέρει συνολικά πάνω από 8500 επεξεργαστικούς πυρήνες (CPU cores) διασυνδεμένους σε δίκτυο FDR Infiniband, μια τεχνολογία διασύνδεσης που προσφέρει πολύ χαμηλή καθυστέρηση (low latency) και υψηλό εύρος ζώνης (high bandwidth). Επιπλέον,  προσφέρει αποθηκευτικό χώρο υψηλών επιδόσεων, μεγέθους περίπου 1 Petabyte (τετράκις εκατομμύρια bytes), βασισμένο στο IBM General Parallel File System (GPFS). Το σύστημα θα διαθέτει λογισμικό για την ανάπτυξη εφαρμογών όπως μεταγλωττιστές, επιστημονικές βιβλιοθήκες και δημοφιλείς σουίτες επιστημονικών εφαρμογών.

Ενίσχυση της Χρήσης Ψηφιακού Περιεχομένου

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. υλοποιεί μία σειρά δράσεων που στόχο έχουν τη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών που μπορούν να διευκολύνουν την οργάνωση, περιγραφή και προώθηση ψηφιακού περιεχομένου, εκπαιδευτικού, ερευνητικού, γεωχωρικού, περιβαλλοντικού όπως και πολιτιστικού χαρακτήρα. Οι δράσεις αυτές συνεισφέρουν στο όραμα της δημιουργίας μιας ιδεατής οριζόντιας υποδομής ψηφιακών αποθετηρίων που θα διευκολύνουν τη διαφύλαξη, το διαμοιρασμό, την εύρεση και την αξιοποίηση από την κοινωνία αλλά και τις επιχειρήσεις, ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο διατίθεται από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, βιβλιοθήκες και άλλους φορείς, εθνικούς ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών από ερευνητές, εκπαιδευτικούς, προσωπικό δημόσιων φορέων αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και άλλου τύπου κοινότητες που εμπλέκονται στην παραγωγή, επεξεργασία, και χρήση της ψηφιακής γνώσης.

Πράσινες Δράσεις

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. υιοθετεί και εφαρμόζει καινοτόμες «πράσινες» τεχνολογίες στη δικτυακή και υπολογιστική υποδομή της, με κύριο στόχο τη μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ακολουθούνται όλοι οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, οι νόμοι και κώδικες συμπεριφοράς κατά την αξιολόγηση προτύπων περιβαλλοντικής απόδοσης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΔΕΤ Α.Ε. βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

  • στην αναβάθμιση της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής με ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό,
  • στην ανάπτυξη υποδομής παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο στα σημεία παρουσίας (PoPs) και στα Κέντρα Δεδομένων και Υπηρεσιών (DataCenters),
  • στη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες για το σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών που αφορούν στη λειτουργία και την παρακολούθηση του δικτύου,
  • στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα Κέντρα Δεδομένων και Υπηρεσιών (χαμηλός δείκτης PUE) μέσω της εφαρμογής καινοτόμων, ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών,
  • στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μελών της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της διάδοσης βέλτιστων «πράσινων» πρακτικών,
  • στον περιορισμό των επαγγελματικών μετακινήσεων με τη χρήση εργαλείων τηλεδιασκέψεων,
  • στην ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης υλικών.

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Πέρα από τις τυπικές ηλεκτρονικές υποδομές μεγάλης κλίμακας, η ΕΔΕΤ προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην απλούστευση διαδικασιών και στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες ασφαλών τηλεδιασκέψεων (ePresence), διαχείρισης συγγραμμάτων (Εύδοξος), πρακτικής άσκησης φοιτητών (Άτλας), και διαχείρισης φοιτητικών ταυτοτήτων. Επιπλέον, η ΕΔΕΤ ΑΕ αξιοποιεί τις υπολογιστικές υποδομές της και αναπτύσσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διοργάνωση ασφαλών ηλεκτρονικών εκλογών (Ζευς), για την οργάνωση και ηλεκτρονικοποίηση του εθνικού μητρώου αιμοδοτών (ΕΜΑ), και για την υλοποίηση της ενιαίας ακαδημαϊκής ταυτότητας με τη μορφή της «έξυπνης» κάρτας.

Κόμβος GR-IX

Το GR-IX είναι το Ελληνικό Internet Exchange Point (IXP). Αποτελεί μια σημαντική εθνική υποδομή που διασυνδέει τις σημαντικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Ελληνικού Internet, όπως παρόχους υπηρεσιών Ίντερνετ, παρόχους περιεχομένου, και διευκολύνει την απρόσκοπτη ανταλλαγή κίνησης διαδικτύου (IP) μεταξύ αυτών. Στόχος του GR-IX είναι η βελτίωση της συνδεσιμότητας, της ποιότητας και της ταχύτητας του Ελληνικού Internet, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους πρόσβασης σε αυτό.

Το GR-IX δημιουργήθηκε το 2009 και αποτελεί διάδοχο του AIX (Athens Internet Exchange), το οποίο λειτουργούσε από το 2000. Η διαχείριση και λειτουργία του exchange γίνεται από την ΕΔΕΤ ΑΕ που λειτουργεί ως «Τρίτη Έμπιστη Οντότητα» και εγγυάται την ουδετερότητα του exchange.