Το ΕΔΕΤ στην εκπαίδευση

Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών δομών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Το ΕΔΕΤ εκσυγχρονίζει τις εκπαιδευτικές δομές και εισάγει νέες, εξελιγμένες μεθόδους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προσφέρει σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και του Διοικητικού προσωπικού όλων των Πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ και άλλων Σχολών της Χώρας. Το ΕΔΕΤ με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει προσφέρει σύγχρονες λύσεις για τη διδασκαλία, την εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση, καθώς και για την οργάνωση διαδικασιών στους εκπαιδευτικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζεται. Παράλληλα παρέχει υποστήριξη σε κάθε επίπεδο –Κέντρα Διαχείρισης Δικτύου (NOC), τελικούς χρήστες, για την άμεση επίλυση θεμάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών (https://grnet.gr/contact-us/support).