Η ΕΔYΤE στην Εκπαίδευση

Ψηφιακή καινοτομία στην Εκπαίδευση

Η ΕΔΥΤΕ εισάγει νέες, εξελιγμένες μεθόδους στην εκπαιδευτική διαδικασία που αναβαθμίζουν την εμπειρία των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και του διοικητικού προσωπικού όλων των Πανεπιστημίων, ΑΕΑ και άλλων σχολών. Με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διαρκώς αναπτύσσει, προσφέρει σύγχρονες λύσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η πρακτική άσκηση, η φοιτητική μέριμνα, καθώς και εν γένει στην οργάνωση και υποστήριξη των εσωτερικών διαδικασιών των εκπαιδευτικών φορέων με τους οποίους συνεργάζεται.

Παρέχει απρόσκοπτα ένα πλήθος σημαντικών υπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών. Ενδεικτικά, κάποιες από τις υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν και παρέχονται στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα αφορούν, τη διάθεση των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ), την εκλογή και εξέλιξη των καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΑΕΑ της χώρας (ΑΠΕΛΛΑ), την υποστήριξη ενιαίας ακαδημαϊκής ταυτότητας σε μορφή πλαστικής ή έξυπνης κάρτας (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ), την υποστήριξη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (ΑΤΛΑΣ), τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, τη δημιουργία δικτύου περιαγωγής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (eduroam), και τη διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο για Πρυτανικές εκλογές, μονομελών οργάνων και Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων μέσω της Ψηφιακής Κάλπης (ΖΕΥΣ), την υλοποίηση και λειτουργία συστήματος για άμεση, ζωντανή και διαδραστική πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό υψηλής πολιτιστικής και επιστημονικής αξίας (ΔΙΑΥΛΟΣ) και σύστημα για διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις υψηλής ποιότητας και διαδραστικότητας (e:Presence). Παρέχει υποστήριξη σε κάθε επίπεδο: σε Κέντρα Διαχείρισης Δικτύου (NOC) και σε τελικούς χρήστες για την άμεση επίλυση θεμάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών (https://grnet.gr/contact-us/support).

Οι υποδομές και υπηρεσίες ΕΔΥΤΕ στον τομέα της Εκπαίδευσης: https://grnet.gr/education/

Υπηρεσίες ΕΔΥΤΕ για τον τομέα της Εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Kεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Περισσότερα

ΑΠΕΛΛΑ

Ηλεκτρονικό σύστημα για την εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Περισσότερα

ΔΗΛΟΣ 365

Office 365 απο το ΕΔYΤE με ΔΗΛΟΣ.

Περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΙΣ

Διαδανεισμός Ιατρικών Άρθρων. Διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Περισσότερα

ΕΥΔΟΞΟΣ

Hλεκτρονική υπηρεσία άμεσης και ολοκληρωμένης πρόσβασης στα συγγράμματα.

Περισσότερα

ΖΕΥΣ - Ψηφιακή Κάλπη

Πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

Περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ηλεκτρονικής αίτησης για την παροχή στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης

Περισσότερα

Ακαδημαικός Κατάλογος - Ευρετήριο

Αναζήτηση στοιχείων χρηστών της ευρύτερης ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Περισσότερα

ΑΤΛΑΣ

Σύστημα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών: ισότιμη πρόσβαση φοιτητών, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης.

Περισσότερα

ΔΗΛΟΣ, Ομοσπονδία - Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης

Αποκτήστε ασφαλή πρόσβαση σε Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Περισσότερα

ΔΙΑΥΛΟΣ

Άμεση, ζωντανή και διαδραστική πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό υψηλής πολιτιστικής και επιστημονικής αξίας.

Περισσότερα

Εύρυ-where

Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας

Περισσότερα

eduroam

Δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Περισσότερα