ΑΠΕΛΛΑ

Ηλεκτρονικό σύστημα για την εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών των ΑΕΙ

Η ΑΠΕΛΛΑ είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΔΥΤΕ που υποστηρίζει την εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών των ΑΕΙ της χώρας. Η οργάνωση, ο έλεγχος και η δημοσίευση των διαδικασιών της εκλογής / εξέλιξης των Καθηγητών πραγματοποιούνται μέσω αυτού του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Η διαχείριση των θέσεων εκλογής και εξέλιξης μέσω του αμιγώς ηλεκτρονικού συστήματος εξασφαλίζει τα εξής:

  • Απόλυτη διαφάνεια στις διαδικασίες καθώς όλες οι ενέργειες και τα σχετικά έγγραφα καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα.
  • Δυνατότητα άμεσου ελέγχου των διαδικασιών από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία κάθε θέσης από τη στιγμή της προκήρυξης μέχρι και την πλήρωσή της.
  • Άμεση ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων που λαμβάνουν από το σύστημα.
  • Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και δραστική μείωση του διοικητικού φόρτου για τη διενέργεια και παρακολούθηση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης.
ΑΠΕΛΛΑ