Διεθνείς Συνεργασίες

 copernicus-e1497435515732

Copernicus Data Hubs

Στο πλαίσιο του διαστημικού προγράμματος παρατήρησης της γης Copernicus που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) για λογαριασμό της Eυρωπαϊκής Ένωσης, είναι εφικτή η διάθεση των δεδομένων που παράγουν οι δορυφόροι Sentinel προς τις διάφορες κοινότητες χρηστών, μέσω μίας ολοκληρωμένης οριζόντιας υπηρεσίας με τίτλο «The Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions». To ΕΔYTE συμβάλει στην παροχή της υπηρεσίας προσφέροντας υποδομές αποθήκευσης.

geant

GÉANT

Το ΕΔYTE αποτελεί μέρος του παγκόσμιου Διαδικτύου για την έρευνα και την εκπαίδευση, εκπροσωπώντας τη Χώρα στο GÉANT, την κορυφαία Ευρωπαϊκή συνεργασία για δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες, προς όφελος της έρευνας και της εκπαίδευσης. Το GÉANT ανήκει σε 36 εθνικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα και στο NORDUnet που εκπροσωπεί πέντε σκανδιναβικά δίκτυα.

prace_logo1

PRACE-RI

Η υπολογιστική υποδομή υψηλών επιδόσεων του ΕΔYTE (GRNET High Performance Computing) ενσωματώνεται στο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερ-υπολογιστών PRACE-RI, μαζί με τις αντίστοιχες υποδομές 19 ακόμη Ευρωπαϊκών χωρών. Το PRACE RI συμβάλλει στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, προσφέροντας πόρους και υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης πληροφορικής και διαχείρισης δεδομένων επιστημονικές εφαρμογές με πολύ υψηλές απαιτήσεις.

egi

EGI.eu

To EGI.eu παρέχει προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής για την υποστήριξη επιστημόνων, διεθνών έργων και ερευνητικών υποδομών. Είναι ομοσπονδία 21 παρόχων υπολογιστικού νέφους (cloud) και εκατοντάδων κέντρων δεδομένων (data centers), εξαπλωμένων σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως. Το EGI.eu μοιράζεται τα οφέλη της τεχνολογίας και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών υποδομών με τη βιομηχανία, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ.

logo-132b1317c9273

Euro-IX

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Internet Exchange (Euro-IX) δημιουργήθηκε το Μάιο του 2001 με σκοπό την ανάπτυξη, ενίσχυση και βελτίωση της Κοινότητας του Internet Exchange Point (IXP). Ορισμένα IXPs αναγνώρισαν την ανάγκη συνδυασμού των πόρων τους προκειμένου να συντονίσουν τα τεχνικά πρότυπα, να αναπτύξουν κοινές διαδικασίες, να μοιραστούν και να δημοσιεύσουν στατιστικά στοιχεία και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Αυτό με τη σειρά του θα δώσει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μια καλύτερη εικόνα για τον κόσμο των IXPs.

eudat-logo_3

ΕUDAT CDI

Με δίκτυο αποτελούμενο από περισσότερους από 20 ευρωπαϊκούς ερευνητικούς φορείς, κέντρα δεδομένων και υπολογιστών σε 14 χώρες, η συνεργατική Υποδομή Δεδομένων EUDAT CDI αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σημαντικές υποδομές ολοκληρωμένων υπηρεσιών δεδομένων, προς όφελος των ερευνητικών Κοινοτήτων της Ευρώπης. Το EUDAT CDI συμβάλλει στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτικού περιβάλλοντος, ειδικότερα: στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα δεδομένα, στο ευρωπαϊκό Open Science Cloud, στη διαχείριση ερευνητικών δεδομένων και στην ανοιχτή πρόσβαση.

ariadne_logo_banner

ARIADNE

Το ΕΔYTE είναι μέλος του ARIΑDΝE foundation, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στοχεύει στην προώθηση του διαμοιρασμού και της επαναχρησιμοποίησης εκπαιδευτικών πηγών καθώς και τη δημιουργία τεχνολογικής υποδομής για την ομογενοποίηση και συγκέντρωση μεταδεδομένων από εκπαιδευτικά αποθετήρια.