Ανοιχτή Επιστήμη

FAIRCORE4EOSC
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON Europe Framework Programme
Διάρκεια
1/6/2022 - 31/5/2025
GraspOS – Next Generation Research Assessment to Promote Open Science
Χρηματοδότηση
Horizon, European Research Executive Agency
Διάρκεια
1/1/2023 - 31/12/2025
iMagine
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON - INFRA
Διάρκεια
1/9/2022 - 31/8/2025
CRAFT-OA: Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access
Χρηματοδότηση
Horizon Europe Framework Programme
Διάρκεια
1/1/2023 - 31/12/2025
Skills4EOSC
Listing Title
Χρηματοδότηση
Horizon Europe Programme, European Research Executive Agency
Διάρκεια
01/09/2022 - 31/08/2025