Ανοιχτή Επιστήμη

Skills4EOSC
Listing Title
Χρηματοδότηση
Horizon Europe Programme, European Research Executive Agency
Διάρκεια
01/09/2022 - 31/08/2025