Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων ARIS

Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων ARIS
Χρηματοδότηση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διάρκεια
1/5/2022-30/06/2024
Περιγραφή

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αναπτύσσει και λειτουργεί, από το 2015, το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων ARIS (Advanced Research Information System - υπερυπολογιστής) στην Ελλάδα, το οποίο υποστηρίζει επιστημονικές εφαρμογές ευρείας κλίμακας της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής κοινότητας. Το ποσοστό χρήσης του ARIS έφτασε το 100% σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του, ενώ η μέση ετήσια χρήση των πόρων του ξεπερνά το 94%. 

Η επιτυχία του υπολογιστικού συστήματος ARIS και η μεγάλη ανταπόκριση των χρηστών οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες

  • Στην ανάγκη της επιστημονικής κοινότητας για μεγάλη υπολογιστική ισχύ σε τομείς όπως η βιοχημεία, η κλιματολογία, η μετεωρολογία και η μηχανική των ρευστών
  • Στη συνεχόμενη υποστήριξη και εκπαίδευση που παρέχει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στους Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς Φορείς.
  • Στην έλλειψη αντίστοιχου συστήματος στην Ελλάδα

Με σκοπό την κάλυψη της ανάγκης για μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ υψηλών επιδόσεων από την επιστημονική κοινότητα, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Φάση Α΄)» θα επεκτείνει το υφιστάμενο υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων που διαθέτει. Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλών επιδόσεων στο κέντρο Δεδομένων στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Βασικό όφελος της Πράξης, είναι η κάλυψη της υπάρχουσας και μελλοντικής ανάγκης των Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών φορέων για υπερ υπολογιστική ισχύ, για τα επόμενα έτη. Θα καλυφθεί η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση πού ήδη ξεπερνάει κατα πολύ τη σημερινή δυνατότητα, εξυπηρετώντας μεγαλύτερο αριθμό χρηστών. Επιπλέον, με την ανανέωση του υλικού, η ίδια υπολογιστική δυνατότητα αναμένεται να παρέχεται με λιγότερο από τη μισή κατανάλωση ενέργειας.

Ο αναβαθμισμένος υπερυπολογιστής θα δώσει τη δυνατότητα υποστήριξης επιστημονικών εφαρμογών με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ταχύτητα εκτέλεσης υπολογισμών, αποθηκευτικό χώρο και μνήμη σε διάφορους επιστημονικούς τομείς συνεχίζοντας να αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο έρευνας στην Ελληνική επιστημονική κοινότητα.

Το έργο «Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Φάση Α)» εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού και ψηφιακού μετασχηματισμού». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι