Υπηρεσίες GRNET | Ανά τύπο υπηρεσίας

 Δικτυακές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Hostmaster

Απόκτηση αριθμού αυτόνομου συστήματος. Ενεργοποίηση BGP με το ΕΔYΤE.

Περισσότερα

VPNs

Υπηρεσία εικονικών κυκλωμάτων.

Περισσότερα

Διασύνδεση με το Διαδίκτυο

Φυσική διασύνδεση με το ΕΔYTE. Παραμετροποίηση λογικών συνδέσεων. Αριθμοδότηση IPv4/IPv6.

Περισσότερα

Υπηρεσία Δρομολόγησης

Η υπηρεσία αφορά στη συγκρότηση των δρομολογητών του δικτύου ΕΔΕΤ για τη δρομολόγηση κίνησης IP (IPv4 και IPv6)

Περισσότερα

Χρονισμός (NTP)

Χρονισμός  δικτυακών συσκευών. Απόδοση ώρας υψηλής ακρίβειας.

Περισσότερα

Computer Emergency Response Team

Ευέλικτη αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας.

Περισσότερα

Firewall on Demand

Προστασία από Δικτυακές Επιθέσεις

Περισσότερα

 Υπολογιστικές και Αποθηκευτικές Υπηρεσίες

HPC - High Performance Computing

Yποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.

Περισσότερα

PiD

Υπηρεσία μόνιμων αναγνωριστικών.

Περισσότερα

ARGO Monitoring Service

Παρακολούθηση και Υπολογισμός Διαθεσιμότητας και Αξιοπιστίας Ηλεκτρονικών Υποδομών

Περισσότερα

Firewall as a Service

Πρόληψη και την προστασία από διαδικτυακές κακόβουλες ενέργειες.

Περισσότερα

ViMa - Virtual Machines

Πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς & δικτυακούς πόρους. Φιλοξενία υπηρεσιών παραγωγής.

Περισσότερα

Copernicus

Υπηρεσία φιλοξενίας δεδομένων.

Περισσότερα

~okeanos cloud

Δημιούργησε τη δική σου πολυ-επίπεδη εικονική υποδομή σε δευτερόλεπτα.

Περισσότερα

Harmoni

Αποθήκευση, ανάκτηση, ευέλικτη διαχείριση μεγάλου όγκου απεικονιστικών δεδομένων.

Περισσότερα

ARGO Messaging Service

Υπηρεσία Ανταλλαγής Μηνυμάτων

Περισσότερα

Amazon Web Services (AWS)

Υπηρεσίες δημοσίου νέφους από την εταιρεία Amazon

Περισσότερα

Πληροφοριακές Υπηρεσίες

ΔΙΑΔΟΣΙΣ

Διαδανεισμός Ιατρικών Άρθρων. Διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Περισσότερα

ΑΠΕΛΛΑ

Ηλεκτρονικό σύστημα για την εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Περισσότερα

Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

Εθνικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών.

Περισσότερα

ΔΗΛΟΣ 365

Office 365 απο το ΕΔYΤE με ΔΗΛΟΣ.

Περισσότερα

Εύρυ-where

Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων και ΑΕΑ της χώρας

Περισσότερα

AGORA / SPMT

Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Υπηρεσιών.

Περισσότερα

ΠΥΞΙΔΑ

Πύλη εκπαιδευτικού περιεχομένου για τις υπηρεσίες ΕΔΥΤΕ

Περισσότερα

ΖΕΥΣ - Ψηφιακή Κάλπη

Πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

Περισσότερα

ΑΤΛΑΣ

Σύστημα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών: ισότιμη πρόσβαση φοιτητών, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης.

 Περισσότερα

ΕΥΔΟΞΟΣ

Hλεκτρονική υπηρεσία άμεσης και ολοκληρωμένης πρόσβασης στα συγγράμματα.

Περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ηλεκτρονικής αίτησης για την παροχή στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης

Περισσότερα

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Kεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Περισσότερα

Μεταφορικό Ισοδύναμο

Εξίσωση του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με το κόστος χερσαίας μεταφοράς.

Περισσότερα

Super Fast BroadBand

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας.

Περισσότερα

Υπηρεσίες Ταυτοποίησης & Ασφάλειας

eduroam

Δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Περισσότερα

Ομοσπονδία ΔΗΛΟΣ

Αποκτήστε ασφαλή πρόσβαση σε Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Περισσότερα

RCIAM - Identity Access Management for Research Communities

Tαυτοποίηση και εξουσιοδότηση για μέλη διϊδρυματικών επιστημονικών κοινοτήτων

Περισσότερα

Ψηφιακά Πιστοποιητικά (PKI)

Ασφάλεια στην ταυτοποίηση και πιστοποίηση προσώπων και στη μεταφορά δεδομένων.

Περισσότερα

Υπηρεσίες Ήχου, Φωνής, Εικόνας

ΔΙΑΥΛΟΣ

Άμεση, ζωντανή και διαδραστική πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό υψηλής πολιτιστικής και επιστημονικής αξίας.

Περισσότερα

e:Presence

Διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις υψηλής ποιότητας και διαδραστικότητας.

Περισσότερα