Οπτικός

Το ΕΔYTE διαθέτει οπτικό εξοπλισμό εγκατεστημένο σε 87 σημεία στην Ελλάδα που δύναται να εξυπηρετήσει συνδέσεις 10G/40G/100G . Οι συνδέσεις μεταξύ των κόμβων υλοποιούνται μέσω των σκοτεινών ινών του  ΕΔYTE.

Σε όλους τους κόμβους προσφέρονται κάρτες ROADM 44 διαύλων, ενώ οι κύριοι κόμβοι προσφέρουν επιπλέον χαρακτηριστικά Colorless – Directionless με την χρήση συντονίσιμων φίλτρων (TFA_8) και μονάδων διαιρέτη / συνδυαστή (SP_CE4_2). Η επιπλέον αυτή λειτουργικότητα επιτρέπει στον διαχειριστή να ανα-δρομολογήσει μέσω του NMS συνδέσεις, αλλά και να αλλάξει κανάλι όπου χρειάζεται χωρίς να απαιτείται παρουσία στο πεδίο. Τέλος σε συγκεκριμένες συνδέσεις των ΜΑΝ δικτύων δίνεται η δυνατότητα προστασίας σε οπτικό επίπεδο (IOP).

Colorless – Directionless

  • Κορμός: EIE, Κωλέττη, Ηράκλειο, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Λούρος (Ήπειρος)
  • Φορείς: ΑΠΘ, Δημόκριτος, ΕΑΙΤΥ, ΕΚΠΑ, ΙΤΕ, ΥΠΑΙΘ, ΕΜΠ, UOC, UPATRAS

Ο DWDM εξοπλισμός είναι της εταιρείας ECI και περιλαμβάνει τρεις διαφορετικούς τύπους ραφιών:

  • OPT9624L (15RUs) – εγκατεστημένο σε κόμβους που προσφέρονται υπηρεσίες
  • OPT9603 (2RUs) – εγκατεστημένο σε κόμβους ενίσχυσης
  • Artemis-2A (2RUs) – expansion παθητικό ράφι για κάρτες που δεν χρειάζονται ρεύμα (π.χ. multiplexers, DCFs, Splitters)

 Κάρτες Πελάτη

Οι κύριες κάρτες πελάτη που υπάρχουν εγκατεστημένες είναι:

  • TR10_4: αναμεταδότης των 10G που αντιστοιχεί δύο σήματα πελάτη σε G.709 και μεταδίδει χρωματισμένα σήματα προς το δίκτυο.
  • TR10_12: υψηλής πυκνότητας αναμεταδότης των 10Gbps που αντιστοιχεί μέχρι έξι σήματα πελάτη σε G.709 και μεταδίδει τα χρωματισμένα σήματα προς το δίκτυο.
  • CMR100: κάρτα συνδυαστή πολλαπλών υπηρεσιών που υποστηρίζει συγκέντρωση 10 x10G LAN/STM 64/OC 192/FC10/FC8/OTU 2/OTU 2e σε OTU 4V. Μειώνει τον αριθμό από μήκη κύματος, αυξάνει τη δυναμικότητα και απλοποιεί τη διαχείριση, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μητροπολιτικά δίκτυα /κορμού αλλά και σε δίκτυα μεγάλων αποστάσεων.
  • TR100M: αναμεταδότης πολλαπλών υπηρεσιών που υποστηρίζει τη δυνατότητα Diverse Polarized – Quadrature Phase Shift Keying (DP-QPSK). Χαρτογραφεί το σήμα του πελάτη με βάση το G.709 και μεταδίδει ένα χρωματισμένο σήμα προς το δίκτυο.

Η διαχείριση και των τριών τύπου εξοπλισμού γίνεται μέσω του LightShoft NMS/STMS με το οποίο ο χρήστης μπορεί να υλοποιήσει και τροποποιήσει οπτικές συνδέσεις, να παρακολουθήσει συναγερμούς και στατιστικά απαραίτητα για την επίβλεψη του δικτύου. Επίσης μέσω της εφαρμογής (alarm forwarder) μπορεί να λαμβάνει συναγερμούς με την μορφή email ή sms.