Ετήσιος Απολογισμός

Το ΕΔΥΤΕ παράγει αξία και  συμβάλλει στην παραγωγή καινοτομίας με την ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και την  εισαγωγή αυτών στους στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας ΔιοίκησηςΈρευνας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Ο ετήσιος απολογισμός περιγράφει τις δραστηριότητες του ΕΔΥΤΕ και τη συμβολή της στους παραπάνω τομείς.

Ετήσιοι Απολογισμοί

Ετήσιος Απολογισμός 2022

Ετήσιος Απολογισμός 2021

Ετήσιος Απολογισμός 2020

Ετήσιος Απολογισμός 2019