Η ΕΔYΤE στην ‘Ερευνα

Tεχνολογίες αιχμής για την Έρευνα

Η ΕΔΥΤΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό περιβάλλον για την ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας. Σε αυτό ενσωματώνονται και συνδυάζονται προηγμένες δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές και υπηρεσίες που εξασφαλίζουν στους ερευνητές καινοτόμες τεχνικές και νέες δυνατότητες για την έρευνα που διεξάγουν. Η ασφαλής δικτύωση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες, η διάθεση υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων και υποδομών cloud computing, IaaS public cloud, πλατφόρμα διάθεσης εικονικών μηχανών (~okeanos) και πλατφόρμα υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων για την υποστήριξη πολύ απαιτητικών επιστημονικών εφαρμογών, high-performance computing (HPC-ARIS), υπηρεσίες διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (big data), είναι ενδεικτικά, μερικές από τις υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν και παρέχονται από την ΕΔΥΤΕ στον τομέα της έρευνας σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία.
Οι υποδομές και υπηρεσίες ΕΔΥΤΕ στον τομέα της Έρευνας: https://grnet.gr/research/

Υπηρεσίες ΕΔΥΤΕ για τον τομέα της Έρευνας

ΔΗΛΟΣ 365

Office 365 απο το ΕΔYΤE με ΔΗΛΟΣ.

ΔΗΛΟΣ, Ομοσπονδία - Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης

Αποκτήστε ασφαλή πρόσβαση σε Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Ακαδημαικός Κατάλογος - Ευρετήριο

Αναζήτηση στοιχείων χρηστών της ευρύτερης ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ψηφιακά Πιστοποιητικά (PKI)

Ασφάλεια στην ταυτοποίηση και πιστοποίηση προσώπων και στη μεταφορά δεδομένων.

eduroam

Δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

HPC - High Performance Computing

Yποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.

ΖΕΥΣ - Ψηφιακή Κάλπη

Πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

ΑΠΕΛΛΑ

Ηλεκτρονικό σύστημα για την εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Computer Emergency Response Team

Ευέλικτη αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας.

~okeanos cloud

Δημιούργησε τη δική σου πολυ-επίπεδη εικονική υποδομή σε δευτερόλεπτα.

ViMa - Virtual Machines

Πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς & δικτυακούς πόρους. Φιλοξενία υπηρεσιών παραγωγής.

Copernicus

Υπηρεσία φιλοξενίας δεδομένων.

ΑΠΕΛΛΑ

Ηλεκτρονικό σύστημα για την εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Kεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες ακαδημαϊκής ταυτότητας.

ΔΙΑΔΟΣΙΣ

Διαδανεισμός Ιατρικών Άρθρων. Διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.

ΔΙΑΥΛΟΣ

Άμεση, ζωντανή και διαδραστική πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό υψηλής πολιτιστικής και επιστημονικής αξίας.

Super Fast BroadBand

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας.