Ακαδημαικός κατάλογος – ευρετήριο

Αναζήτηση στοιχείων χρηστών της ευρύτερης ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας

Η υπηρεσία καταλόγου απευθύνεται σε χρήστες του διαδικτύου που επιθυμούν να αναζητήσουν στοιχεία χρηστών της ευρύτερης ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Η αναζήτηση γίνεται από τον χρήστη, με έναν απλό φυλλομετρητή, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο περιβάλλον Web σε έναν μεγάλο αριθμό από συμβεβλημένα ιδρύματα και ινστιτούτα της χώρας ταυτόχρονα.

Υπάρχει η δυνατότητα για αναζήτηση βάσει του επωνύμου, ονοματεπωνύμου, email, όνομα χρήση και αριθμό τηλεφώνου. Εμφανίζονται εώς και είκοσι αποτελέσματα ενώ υπάρχει και η δυνατότητα διάθεσης των αποτελεσμάτων σε αρχεία τύπου vCard, για χρήση σε εφαρμογές αλληλογραφίας.

Ακαδημαϊκός Κατάλογος - Ευρετήριο