Οργανική Δομή

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.)

Η Οργανική Δομή αποτελείται από τα Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας, τις Υποστηρικτικές Δομές, και τις Διευθύνσεις.

Όργανα Διοίκησης

Τα Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου τηςΕταιρείας, τα οποία καθορίζουν την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η Εταιρεία, και λαμβάνουν όλες τις τελικές αποφάσεις είναι:

1.1  Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

1.2  Η Γνωμοδοτική Επιτροπή (ΓΕ)

1.3  Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)

1.4  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1.5  O Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΣ

1.6  Ο Διευθύνων Σύμβουλος

1.7  Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Περισσότερες Πληροφορίες για τα στελέχη της Διοίκησης  εδώ

Αναλυτική περιγραφή για το ρόλο της Διοίκησης εδώ

Η Επιχειρησιακή Επιτροπή είναι μια δομή μικτής οργάνωσης τύπου μήτρας (matrix organization) η οποία διευθύνει ένα χαρτοφυλάκιο οριζόντιων δράσεων ανάπτυξης και λειτουργίας υπηρεσιών αξιοποιώντας προσωπικό από τις Διευθύνσεις, Τμήματα ή άλλες δομές της Εταιρείας.

Κάθε μέλος της Επιτροπής είναι επικεφαλής ενός διακριτού επιχειρησιακού τομέα αρμοδιοτήτων για το χαρτοφυλάκιο των δράσεών της.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος ο οποίος εγκρίνει κάθε απόφαση της Επιτροπής.

2.1 Πρόεδρος

2.2 Μέλη – Επικεφαλής Τομέων

2.3 Επιχειρησιακή Ομάδα

2.4 Δράσεις Ανάπτυξης και Λειτουργίας

Αναλυτική περιγραφή για το ρόλο της Διοίκησης εδώ

Οι Διευθύνσεις που υλοποιούν τις αποφάσεις και τους στόχους της Εταιρείας είναι:

3.1       Διεύθυνση Διοικητικών Λειτουργιών και Οικονομικής Διαχείρισης

3.2       Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης

3.3       Διεύθυνση Προηγμένων Υπολογιστικών και Δικτυακών Υποδομών

3.4       Διεύθυνση Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Εθνικών Έργων

3.5       Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Έργων Υποδομών

3.6      Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Ικανοτήτων

Αναλυτική Περιγραφή ρόλου των Διευθύνσεων της Εταιρείας εδώ

Οι Υποστηρικτικές Δομές της Εταιρείας είναι οι κάτωθι:

4.1 Ομάδα Συντονισμού Έργου Διευθύνσεων

4.2 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

4.3 Νομική Υπηρεσία

4.4 Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών καιΔικτύων

4.5 Γραφείο Διαχείρισης Σχέσεων με τηνΚοινότητα Φορέων και Χρηστών

4.6 Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας

4.7 Γραφείο Αρχιτεκτονικής Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών

4.8 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO)

4.9 Γραμματεία Προέδρου, ΔΣ, ΓΣ και ΓΕ

4.10 Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου

4.11 Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου

Αναλυτική Περιγραφή για τον ρόλο των Υποστηρικτικών δομών της Εταιρείας εδώ

Οι συνεργάτες και το προσωπικό του ΕΔYΤE είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό κάτοχοι διδακτορικού, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, και Πανεπιστημιακού τίτλου. Η ανάπτυξη και διαχείριση των υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και οι διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες της εταιρείας, καλύπτονται από εξειδικευμένα στελέχη με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στους σχετικούς τομείς. Οι άνθρωποι του ΕΔYΤE αποτελούν το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της εταιρείας και συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της δυναμικής του πορείας.

Γενικά θέματα επικοινωνίας, εδώ

Εξειδικευμένα θέματα επικοινωνίας, εδώ

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε μέσω email ενημερώσεις για νέα και εκδηλώσεις της ΕΔYTE, μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας, εδώ