Υποδομές για την ανάπτυξη της χρήσης ψηφιακού περιεχομένου

Synthesis+
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020
Διάρκεια
01/02/2019 - 31/07/2023