Ομοσπονδία ΔΗΛΟΣ – Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ)

Η Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας ΔΗΛΟΣτου ΕΔΕΤ επιτρέπει σε διαφορετικούς φορείς της χώρας να συνεργάζονται στην εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εφαρμογές που έχουν δι-ιδρυματικό χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγμα η πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες ή σε ασύρματα δίκτυα Wi-Fi. Μέσω της υποδομής, οι χρήστες της Ομοσπονδίας αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών τους δεδομένων. Στην Ομοσπονδία ΔΗΛΟΣ συμμετέχουν 99 φορείς της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της Ελλάδας.

Παράλληλα, με τη συμμετοχή της ΕΔΕΤ στο πανευρωπαϊκό ερευνητικό και εκπαιδευτικό δίκτυο GÉANT, είναι εφικτή η διακίνηση πληροφοριών και η από κοινού χρήση υπηρεσιών μεταξύ των χρηστών του ΕΔΕΤ και των χρηστών των άλλων εθνικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δικτύων, με ασφάλεια και αξιοπιστία, μέσω της υπηρεσίας eduGAIN του GÉANT.

Ομοσπονδία ΔΗΛΟΣ - Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης

Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication & Authorization Infrastructure - AAI) ΔΗΛΟΣ - Αποκτήστε ασφαλή πρόσβαση σε Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό