Δήλος 365

Office 365 απο το ΕΔΥΤΕ με ΔΗΛΟΣ

Η Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας ΔΗΛΟΣ του ΕΔΥΤΕ επιτρέπει σε διαφορετικούς φορείς της χώρας να συνεργάζονται στην εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εφαρμογές μεγάλης αξίας για όλη την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, όπως είναι το Office 365 της Microsoft.

Το Office 365 είναι μια συλλογή από διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες της Microsoft, σχεδιασμένα για παραγωγικότητα και για αποτελεσματικές συνεργασίες.

Δήλος 365Ομοσπονδία ΔΗΛΟΣ – Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης