Το ΕΔΕΤ στον πολιτισμό

Ανάδειξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων υψηλής αξίας

Με μία σειρά συνεργασιών με σημαντικούς πολιτιστικούς και ερευνητικούς φορείς, το ΕΔΕΤ συνεισφέρει με υπηρεσίες και τεχνολογίες αιχμής στην ανάδειξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων που πραγματοποιούνται στη Χώρα.

Με την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ (diavlos.grnet.gr) και το Πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών που διαθέτει, το ΕΔΕΤ μεταδίδει ζωντανά από το Διαδίκτυο διαλέξεις, σεμινάρια, καλλιτεχνικά γεγονότα και άλλες εκδηλώσεις. Έτσι συνεισφέρει στην ανάπτυξη και διάδοση σύγχρονου εκπαιδευτικού, ερευνητικού και πολιτιστικού περιεχομένου, ανεξαρτήτως γεωγραφικών αποστάσεων, δωρεάν για χιλιάδες χρήστες. Το ΕΔΕΤ συνεργάζεται με 20 φορείς, μεταξύ των οποίων Μέγαρα Μουσικής, Συνεδριακά Κέντρα και Μουσεία, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια τους και στην παραγωγή πολιτιστικής αξίας.