Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Ηλεκτρονική αίτηση για την παροχή στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η ηλεκτρονική υπηρεσία για τη διαχείριση του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών σε όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας υποστηρίζει, απλοποιεί και βελτιώνει τη διαδικασία αίτησης και χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος από τους δικαιούχους φοιτητές, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, ενισχύοντας τη διαφάνεια και επιταχύνοντας αισθητά τη διαδικασία εκκαθάρισης. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστηρίζεται όλος ο κύκλος ζωής μιας αίτησης για την παροχή του στεγαστικού επιδόματος, από την υποβολή της αίτησης από το δικαιούχο γονέα ή φοιτητή, μέχρι την αξιολόγησή της από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και την κοινοποίηση του αποτελέσματος στον αιτούντα. Η πρώτη περίοδος εφαρμογής της δράσης αφορούσε το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στο διάστημα Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2017.

Ηλεκτρονική αίτηση για την παροχή στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης