ΑΤΛΑΣ

Σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών των Πανεπιστημίων

Η κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία ΑΤΛΑΣ διασυνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα ιδρύματα και τους φοιτητές, ενισχύοντας το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης.

Με τη χρήση του συστήματος απλοποιείται η διαδικασία της πρακτικής άσκησης, καθώς οι θέσεις δηλώνονται μία φορά, και γίνονται αυτόματα διαθέσιμες σε όλα τα ιδρύματα και τμήματα που ο φορέας επιθυμεί. Τα όργανα των ιδρυμάτων που συντονίζουν τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών τους (Γραφεία Πρακτικής Άσκησης, Γραφεία Διασύνδεσης κλπ), μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις θέσεων και να τις αντιστοιχίζουν στους φοιτητές. Επιπλέον οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού των επιθυμητών θέσεων πρακτικής άσκησης.

Η υπηρεσία συμβάλει στην ενίσχυση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης με την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών στη διαδικασία της πρακτικής καθώς τη διευκόλυνση εύρεσης πρακτικής άσκησης από όλους τους Φοιτητές.

ΑΤΛΑΣ - Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΕΙΕνημερωτικό έντυπο ΑΤΛΑΣΑφίσα ΑΤΛΑΣ

ΑΤΛΑΣ: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΕΙ

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας