Ολοκληρωμένη πρόσβαση στα Ακαδημαϊκά Συγγράμματα – ΕΥΔΟΞΟΣ

Hλεκτρονική υπηρεσία άμεσης και ολοκληρωμένης πρόσβασης στα συγγράμματα

Η ηλεκτρονική υπηρεσία Εύδοξος παρέχει στους φοιτητές των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα συγγράμματα του προγράμματος σπουδών τους. Απευθύνεται –εκτός από τους φοιτητές- σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων συμπεριλαμβανομένου των Εκδοτών, των Ιδρυμάτων καθώς και των σχετικών υπηρεσιών του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η υπηρεσία Εύδοξος ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 φοιτητές και 1.000 εκδότες ετησίως. Προσφέρει:

  • πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα
  • δυνατότητα άμεσης παραλαβής των συγγραμμάτων
  • πρόσβαση σε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία και σημειώσεις

H υπηρεσία περιλαμβάνει επιπλέον  την εθελοντική δράση ανταλλαγής φοιτητικών συγγραμμάτων με τίτλο «Εύδοξος+», που συμβάλλει στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων με την αξιοποίηση υφιστάμενων αποθεμάτων συγγραμμάτων.

Η διαδικασία της διανομής συγγραμμάτων είναι αυτοματοποιημένη, με πολλαπλά πλεονεκτήματα:

  • Επιταχύνεται η διαδικασία ενημέρωσης και παραλαβής συγγραμμάτων από τους φοιτητές
  • Περιορίζεται στο ελάχιστο ο διαχειριστικός φόρτος στις Γραμματείες των Σχολών
  • Απλοποιείται σημαντικά η αλληλεπίδραση του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τους Εκδότες καθώς ελαχιστοποιείται η ανταλλαγή εγγράφων και στοιχείων διανομών
  • Επιταχύνεται η αποζημίωση των Εκδοτών με την ηλεκτρονική αποτύπωση και πιστοποίηση των διανομών καθώς και τη διαδικασία ηλεκτρονικής κοστολόγησης των συγγραμμάτων
  • Ελαχιστοποιούνται τα περιθώρια για καταχρηστική εκμετάλλευση δημόσιων πόρων
  • Εξοικονομούνται σημαντικοί ανθρώπινοι πόροι στις υπηρεσίες των Πανεπιστημίων/ΤΕΙ καθώς και του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
  • Αυξάνεται η διαφάνεια και μειώνεται η γραφειοκρατία.
ΕΥΔΟΞΟΣ - Διανομή Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων

Εύδοξος - Ηλεκτρονικά συγγράμματα