ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Χρηματοδότηση
Εθνικο Προγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων
Διάρκεια
10/3/2021-31/12/2024
Περιγραφή

ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

Το έργο «Λευκές Περιοχές» αναλαμβάνει την παροχή πλήρους τηλεοπτικής κάλυψης για τους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Επικεντρώνεται στην εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στο εγχώριο τηλεοπτικό προϊόν καλύπτοντας και το 3,8% του πληθυσμού που παραμένει αποκλεισμένο και δεν καλύπτεται από άλλες δράσεις.

Σκοπός του έργου είναι η τηλεοπτική κάλυψη νοικοκυριών ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, οι οποίες παρουσιάζουν συγκεκριμένες γεωμορφολογικές ιδιότητες. Η επίτευξη του ως άνω στόχου διέπεται από τις παρακάτω γενικές αρχές:

  • τεχνολογική ουδετερότητα
  • διαφάνεια
  • διασφάλιση του υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού χρήστη
  • ισότιμη συμμετοχή στην επικοινωνία και στην πληροφόρηση

Το έργο θα επιδοτήσει όλα εκείνα τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει οποιαδήποτε δράση μπορεί να συμβάλλει στην παροχή της υπηρεσίας επιχορήγησης στους δικαιούχους πολίτες.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε εφαρμογή του Νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018) και του Νόμου 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020), έχει την ευθύνη του κεντρικού συντονισμού της υλοποίησης του έργου «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

Με τον υπ’ αριθμ.4727/23.09.2020 Νόμο «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», η ΕΔΥΤΕ Α.Ε ορίζεται ως φορέας υλοποίησης του έργου.

Οι δικαιούχοι του έργου θα αποκτήσουν, επομένως, για πρώτη φορά πρόσβαση στα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, ενώ θα εξοικειωθούν με τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες. Παράλληλα, το έργο θα βοηθήσει έμμεσα τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα συμμετέχουν στην επίτευξη της δράσης, ενώ η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα των επικοινωνιών θα τονώσει την τοπική αγορά αλλά και την περιφέρεια στο σύνολό της.

Οι πολίτες όλης της χώρας θα είναι πλέον σε θέση να απολαμβάνουν τα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, ενώ το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών της θα εκμηδενιστεί.

Διαδικασία Αίτησης για Δικαιούχους    

Η αίτηση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κ.Ε.Π., ύστερα από ταυτοποίησή του,  μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) .

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από τις βάσεις δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ και της ΑΑΔΕ, τα στοιχεία της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων.

Μέσω της νέας διαδικασίας υποβολής αιτήσεων η φυσική προσκόμιση δικαιολογητικών πρακτικά καταργείται και η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται με έναν απλό, εύχρηστο και αποτελεσματικό τρόπο.

Επικοινωνία 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο αρωγής χρηστών της δράσης Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 – 17:00 στο τηλέφωνο 215 215 7840 είτε μέσω της σελίδας https://tvcoverage.gr/contact