Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

Εθνικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ) είναι ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση του μητρώου των αιμοδοτών μέσα από σύγχρονες, αξιόπιστες και φιλικές διαδικασίες που διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας  και τα κέντρα αίματος της χώρας.

Τα οφέλη από την εφαρμογή της υπηρεσίας είναι πολλαπλά:

  • Επιλύονται χρόνια προβλήματα του χώρου της αιμοδοσίας.
  • Ευαισθητοποιείται ο πληθυσμός και αυξάνεται ο εθελοντισμός.
  • Απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες καταγραφής των εθελοντών αιμοδοτών και επιταχύνεται η γενικότερη εξυπηρέτησή τους.
  • Ελαχιστοποιείται ο διαχειριστικός φόρτος στις αρμόδιες υπηρεσίες αιμοδοσίας.
  • Εκσυγχρονίζεται ο τρόπος υποδοχής και διαχείρισης των εθελοντών αιμοδοτών και ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα από τη χειρόγραφη εισαγωγή στοιχείων.
  • Δίνεται η δυνατότητα πανελλαδικής αναζήτησης αιμοδοτών με σπάνιες ομάδες αίματος

Το ΕΜΑ πλαισιώνεται από την έκδοση Ταυτοτήτων Εθελοντών Αιμοδοτών, οι οποίες έχουν απλοποιήσει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της αιμοδοσίας.

Σήμερα, όλες οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της Χώρας έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών και το χρησιμοποιούν ήδη. Επιπλέον 3.200 Σύλλογοι/Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο ΕΜΑ, καθώς επίσης 270.000 εθελοντές αιμοδότες.

Το ΕΜΑ υλοποιήθηκε από το ΕΔΥΤΕ σε στενή συνεργασία -και για λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων του χώρου της δωρεάς αίματος.

Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

Η διαδικασία της αιμοδοσίας εκσυγχρονίζεται! Ενιαία βάση δεδομένων, Ασφάλεια, Ταχύτητα! Ενημερώσου Σήμερα!