Σχεδιασμός και ανάπτυξη Υπηρεσιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο gov.gr, με τη συμβολή της ΕΔΥΤΕ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Υπηρεσιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο gov.gr, με τη συμβολή της ΕΔΥΤΕ
Χρηματοδότηση
Εθνικοί Πόροι
Διάρκεια
2021-2023
Περιγραφή

H ενιαία ψηφιακή πύλη Δημόσιας Διοίκησης gov.gr αποτελεί την διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους και φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, που παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου. Είναι μία διαρκώς εξελισσόμενη πλατφόρμα, που σκοπό έχει να αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης για κάθε συναλλαγή των πολιτών με το Δημόσιο.

Οι υπηρεσίες που σχεδιαζονται και υλοποιούνται με τη συμβολή της ΕΔΥΤΕ στην πύλη gov.gr εδώ.