Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εύδοξος

Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εύδοξος
Χρηματοδότηση
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Διάρκεια
18/11/2021- 31/12/2023
Περιγραφή

Το έργο “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση της Διανομής των Συγγραμμάτων - Επέκταση Εύδοξος ” αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ .

Βασικός στόχος του έργου είναι η επέκταση και αναβάθμιση της διαδικασίας διανομής των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στους φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της επικράτειας και η κάλυψη των προϋποθέσεων για την ασφαλή μετάβαση στην εποχή του ηλεκτρονικού συγγράμματος.

Οι κυριότερες λειτουργίες που θα καλύπτει η αναβάθμιση του συστήματος διανομής «ΕΥΔΟΞΟΣ» είναι οι εξής:

 • Υποστήριξη της δυνατότητας των εκδοτών να διαθέτουν συγγράμματα σε ψηφιακή μορφή, με ασφαλή τρόπο.
 • Δυνατότητα ανταλλαγής συγγραμμάτων μεταξύ φοιτητών του ίδιου Ιδρύματος, με αντίστοιχη ανταλλαγή Πιστωτικών Μονάδων.
 • Δημιουργία ευέλικτων μηχανισμών για τη ρύθμιση του κόστους διανομής των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων βάσει αποφάσεων της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.
 • Σταδιακή διασύνδεση του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) με τα επιμέρους και διαφοροποιημένα Πληροφοριακά Συστήματα των Γραμματειών (ΠΣΓ) για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας δήλωσης μαθημάτων και συγγραμμάτων και αυτοματοποίηση του ελέγχου δηλώσεων.
 • Δημιουργία εφαρμογής για φορητή συσκευή, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να διαχειρίζονται τον λογαριασμό τους και μέσα από έξυπνα κινητά ή ταμπλέτες.
 • Αναβάθμιση του συστήματος πληρωμής των εκδοτών πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.
 • Αναβάθμιση της διαδικασίας κοστολόγησης και πρόβλεψη σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας (εφαρμογή εκδότη, εφαρμογή κοστολόγησης).
 • Παραγωγή ειδικών επιτελικών αναφορών εύκολα παραμετροποιήσιμων, ώστε να δίνονται σύνθετες επιχειρησιακές πληροφορίες για τη διανομή συγγραμμάτων.
 • Λήψη των αναγκαίων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του «ΕΥΔΟΞΟΣ».
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα Ακαδημαϊκά ιδρύματα και στους χρήστες του «ΕΥΔΟΞΟΣ».
 • Αναβάθμιση λειτουργίας ΚΠΣ ώστε να μπορεί να λειτουργεί αδιάλειπτα και να εξυπηρετεί απροβλημάτιστα μεγαλύτερο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών και αιτημάτων.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα είναι δυνατή η επιλογή και διάθεση ψηφιακών συγγραμμάτων στους φοιτητές, ενώ παράλληλα θα αυτοματοποιηθούν διαδικασίες διευκολύνοντας περαιτέρω το έργο του συνόλου των χρηστών της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα » και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους .

 • Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εύδοξος