Μαχάων – Δικτυακές, Υπολογιστικές Υπηρεσίες και Υποδομές για Νοσοκομεία

Μαχάων – Δικτυακές, Υπολογιστικές Υπηρεσίες και Υποδομές για Νοσοκομεία
Χρηματοδότηση
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020
Διάρκεια
01/07/2019 – 31/12/2023
Περιγραφή

Μαχάων – Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους.

Νέα | Διασυνδεδεμένα Νοσοκομεία | Υπηρεσίες | Χρήσιμο Υλικό 

Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ, υλοποίησαν από 02/06/2014 μέχρι 30/10/2015 το έργο «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο Εθνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφοϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Στόχος του έργου ήταν η διασύνδεση 31 δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων της χώρας με το δίκτυο ΕΔΕΤ, κατ’ αναλογία με την πρακτική που ακολουθείται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με πολλαπλά οφέλη για το λειτουργικό, κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των νοσοκομείων και για το επιστημονικό τους προσωπικό.

Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας, και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας», το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ, επεκτείνουν το ανωτέρω έργο στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας που δεν ωφελήθηκαν από αυτό. Πραγματοποιούνται:

α) Η διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών της ΕΔΥΤΕ του συνόλου των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, 2 κτιρίων του Υπ. Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας σε ταχύτητες 1/10Gbps με μίσθωση υποδομής οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.

β) Η προμήθεια και εγκατάσταση περισσοτέρων από 4.500 νέων σημείων ασύρματης πρόσβασης (WiFi) εντός των χώρων των ωφελούμενων νοσοκομείων.

γ) Η παροχή υπηρεσίας αρχειοθέτησης των δεδομένων (Harmoni), που παράγουν οι απεικονιστικές συσκευές των ωφελούμενων νοσοκομείων στο Κέντρο Δεδομένων για την Υγεία, στο Ηράκλειο Κρήτης.

δ) Η επέκταση του Κέντρου Δεδομένων για την Υγεία ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις των νέων ωφελούμενων νοσοκομείων.

ε) Η δημιουργία καταλόγων χρηστών για το προσωπικό των επιλέξιμων νοσοκομείων.

στ) Η παροχή υπηρεσίας για την πρόσβαση του επιστημονικού προσωπικού των νοσοκομείων στην υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων ΔΙΑΔΟΣΙΣ (diadosis.grnet.gr).

ζ) Η στοχευμένη αναβάθμιση των τοπικών δικτύων των νοσοκομείων.

η) Η αξιοποίηση των παρεχόμενων υπολογιστών πόρων του Κέντρου Δεδομένων στο Ηράκλειο Κρήτης για τη φιλοξενία και την εγκατάσταση νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

Κύριος το Υπουργείο Υγείας Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET)

Φορείς Λειτουργίας οι Υπουργείο Υγείας και Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)