Χρήσιμο Υλικό

Συμμετοχή ΕΔΥΤΕ στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (1-17/9/2023), δημιουργία και δημοσίευση βίντεο παρουσίασης των Πράσινων Κέντρων Δεδομένων, με αναφορά στην εξυπηρέτηση των αναγκών των νοσοκομείων όλης της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο συμμετοχής της ΕΔΥΤΕ στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (10–18/09/2022), ετοιμάστηκε και δημοσιεύθηκε σχετικό βίντεο παρουσίασης του συνόλου των δράσεων ΕΔΥΤΕ με αναφορά και στο έργο των Νοσοκομείων.

Στο πλαίσιο συμμετοχής της ΕΔΥΤΕ στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (11-1/9/2021), ετοιμάστηκε και δημοσιεύθηκε σχετικό βίντεο παρουσίασης του συνόλου των δράσεων ΕΔΥΤΕ με αναφορά και στο έργο των Νοσοκομείων.