ODS – Open Discovery Space

ODS – Open Discovery Space
Χρηματοδότηση
7ο Προγραμμα Πλαισιο / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/04/2012 - 30/09/2015
Περιγραφή

Το έργο “Open Discovery Space (ODS): A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources” έχει στόχο τη διασύνδεση ανοιχτών εκπαιδευτικών πηγών μέσω της δημιουργίας του Open Discovery Space Web portal, που θα χρησιμεύει ως αρχικός σταθμός για την πλοήγηση σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και πρακτικές. Επιπλέον, αναπτύσσονται εργαλεία, τεχνικές και δομές, για την καλύτερη προώθηση και χρήση, καθώς και για τον αποτελεσματικότερο διαμοιρασμό του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου.

Οι χρήστες της πλατφόρμας  είναι εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς.

O ρόλος της ΕΔΕΤ ΑΕ είναι η ανάπτυξη υποδομών αυτόματης συνάθροισης των μεταδεδομένων των εκπαιδευτικών πηγών πριν τη διάθεσή τους μέσω του ODS Web portal, και η φιλοξενία των βάσεων μεταδεδομένων σε cloud υποδομή. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΔΕΤ ΑΕ συνέβαλε στη συγγραφή του «πλαισίου Αρχιτεκτονικής και Διαλειτουργικότητας του ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη σχεδίαση των υπηρεσιών συσσώρευσης μεταδεδομένων», και βάσει αυτού σχεδίασε και υλοποίησε τον ODS Ariadne metadata aggregator. Παράλληλα το ΕΔΕΤ προχώρησε στην εξαγωγή μεταδεδομένων από τα αποθετήρια που διαχειρίζεται (Organic.Edunet, LaProf κτλ) προς το ODS. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός της Virtual cloud υποδομής για τη φιλοξενία του portal.

Επιπλέον,  η ΕΔΕΤ ΑΕ σχεδίασε και υλοποίησε εκπαιδευτικό πλαίσιο για γονείς (Space eParents Training Framework), και το σχετικό Training Academy. Επίσης, έγινε από την ΕΔΕΤ ΑΕ η συλλογή και επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού για το eParents Training Academy και πραγματοποιήθηκε το πρώτο eParents ODS webinar.