ΗΦΑΙΣΤΟΣ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Χρηματοδότηση
ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020
Διάρκεια
01/10/2017 - 31/10/2023
Περιγραφή

ΗΦΑΙΣΤΟΣ - Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας 

 

Νέα - Εκδηλώσεις Ωφελούμενοι φορείς Παρουσίαση ΗΦΑΙΣΤΟΣΙστορίες Επιτυχίας


Η Πράξη ΗΦΑΙΣΤΟΣ εκσυγχρονίζει τις δικτυακές υποδομές σε 47 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, προσφέροντας σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες, από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας:

 • πρόσβαση στο δίκτυο ΕΔΥΤΕ σε ταχύτητες gigabit
 • εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής που δεν προσφέρονται από τα εμπορικά δίκτυα σήμερα

Άξονες δραστηριότητας

 • Aναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων (campus – building) και της πρόσβασης στο ΕΔΥΤΕ
  • Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς και δρομολογητές)
  • IRUs υποδομής οπτικών ινών
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων
 • Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών επικοινωνίας των ιδρυμάτων μέσω δικτύου
 • Aυτοματοποίηση στη διαχείριση και λειτουργία των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών
  • Λογισμικό ευέλικτης / αυτοματοποιημένης διαχείρισης προηγμένων δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών
 • Υποστήριξη φορέων για τη διαχείριση / λειτουργία των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών.
  • Υπηρεσίες αρωγής υποστήριξης με στόχο: α) τη βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών και των υπηρεσιών των ιδρυμάτων και β) την κάλυψη του ελλείμματος τεχνογνωσίας των φορέων
 • Ασύρματη δικτύωση φοιτητικών εστιών και διασύνδεση τους με το ΕΔΥΤΕ
  • Βελτίωση της πρόσβασης επιλεγμένων εστιών στα δίκτυα των ιδρυμάτων, με νέες ραδιοζεύξεις

Οφέλη

 • Αυτοματοποίηση στη διαχείριση και λειτουργία των ενσύρματων και ασύρματων δικτυακών υποδομών
 • Βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας των δικτύων των ιδρυμάτων με το δίκτυο ΕΔΥΤΕ
 • Ενίσχυση των δυνατοτήτων συνεργασίας των ερευνητών της Ελλάδας με αντίστοιχες ομάδες διεθνώς
 • Επίτευξη οικονομίας κλίμακας στην προμήθεια και τη μακροχρόνια συντήρηση των υποδομών, καθώς και στη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
 • Ενίσχυση της δυνατότητας για προηγμένη επιστημονική έρευνα

Η Πράξη Ήφαιστος υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους.

 • ΗΦΑΙΣΤΟΣ
 • ΗΦΑΙΣΤΟΣ
 • ΗΦΑΙΣΤΟΣ
 • ΗΦΑΙΣΤΟΣ