Ήφαιστος – Ωφελούμενοι φορείς

25. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων/ΓΕΠ

26. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

27. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

28. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

29. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”

30. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

31. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

32. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

33. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

34. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

35. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”

36. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

37. Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”

38. Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

39. ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας

40. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

41. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

42. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών

43. Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

44. Βουλή των Ελλήνων

45. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων

46. Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης