Ιστορίες Επιτυχίας

Ιστορίες Επιτυχίας για την υλοποίηση της Υπηρεσίας Firewall as a Service

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης