Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Χρηματοδότηση
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Διάρκεια
05/08/2021- 31/12/2023
Περιγραφή

Το έργο “Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ” αφορά στην επέκταση της υφιστάμενης υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας .

Βασικοί στόχοι του έργου:

  • Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για τους φοιτητές όλων των βαθμίδων και για τα μέλη του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι και των ερευνητικών φορέων.
  • H αναβάθμιση της κάρτας φοιτητών, καθηγητών, ερευνητών και διοικητικού προσωπικού.
  • Διασύνδεση του συστήματος της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με τα συστήματα του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν οι φοιτητές με προϊόντα μειωμένα κομίστρου χρησιμοποιώντας την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

  • Την αντικατάσταση των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων των φοιτητών με νέες που θα φέρουν ενσωματωμένο πλινθίο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπηρεσίες ελεγχόμενης πρόσβασης, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εισιτηρίου, κ.α.
  • Την αντικατάσταση των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων του προσωπικού με νέες που θα φέρουν πλινθίο σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για την αποθήκευση σύγχρονων εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών
  • Την αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής της υπηρεσίας και την υποστήριξη πρόσβασης από mobile συσκευές
  • Τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της ταυτότητας σε ψηφιακό πορτοφόλι και χρήση της σε αντίστοιχες

εφαρμογές με ισοδύναμη αξία με την έντυπη ταυτότητα.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας θα καταστεί πιο εύχρηστη για τα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, διευκολύνοντας τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Παράλληλα, η αναβάθμιση των καρτών θα επιτρέψει την ανέπαφη χρήση τους σε υπηρεσίες όπως αυτές του ελέγχου πρόσβασης σε κτήρια και χώρους (π.χ. μουσεία) ή υπηρεσίες ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε μέσα μαζικής μεταφοράς, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τη διαδικασία ελέγχου πιο εύκολη, ασφαλέστερη και με μεγαλύτερη διαφάνεια.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα » και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους .

  • Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
  • Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας