Δικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές

COMPLETE
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/01/2015 - 31/12/2017
GN4-1
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/05/2015 - 30/04/2016
GN4-2
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/05/2016 - 31/12/2018
CERTCOOP
Listing Title
Χρηματοδότηση
CEF-TC-2016-3 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/01/2017 - 31/12/2019
AENEAS
Listing Title
Χρηματοδότηση
Ευρωπαική Επιτροπή
Διάρκεια
01/01/2017 - 31/12/2019
AARC2
Listing Title
Χρηματοδότηση
Ευρωπαική Επιτροπή
Διάρκεια
01/05/2017 - 30/04/2019
PRIViLEDGE
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/01/2018 - 31/12/2020
e-IRGSP6
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/01/2019 - 30/06/2020
eThemisID
Listing Title
Χρηματοδότηση
Ευρωπαική Επιτροπή
Διάρκεια
02/01/2020 - 02/07/2021
SEAL
Listing Title
Χρηματοδότηση
Ευρωπαική Επιτροπή
Διάρκεια
04/01/2019 - 31/03/2021
eSSIF-Lab
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020 / Ευρωπαικη Επιτροπη
Διάρκεια
01/11/2019 - 30/10/2022