Πληροφοριακές Υπηρεσίες

ΠΥΞΙΔΑ

Πύλη εκπαιδευτικού περιεχομένου για τις υπηρεσίες ΕΔΥΤΕ Η ΕΔΥΤΕ λειτουργεί τη διαδικτυακή πύλη εκπαιδευτικού περιεχομένου ΠΥΞΙΔΑ που παρέχει στην ερευνητική ...

AGORA – SPMT

Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Υπηρεσιών Το Agora είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση ενός "χαρτοφυλακίου υπηρεσιών". Ένα τέτοιο εργαλείο απευθύνεται στη διοίκηση ...

RCIAM – Identity Access Management for Research Communities

Υπηρεσία διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης μελών διιδρυματικών ερευνητικών κοινοτήτων Το RCIAM είναι μια υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης που επιτρέπει σε ...

Persistent Identifiers Service

Υπηρεσία Μονίμων αναγνωριστικών Η υπηρεσία αφορά στη διαχείριση των μόνιμων αναγνωριστικών. Ένα μόνιμο αναγνωριστικό είναι ένα μοναδικός αριθμός - ή ...

εύρυ-where

Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας Η δράση «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους ...

Super Fast BroadBand

Κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας Το ΕΔΥΤΕ έχει υλοποιήσει το πληροφοριακό σύστημα Superfast Broadband, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2018 ...

Μεταφορικό Ισοδύναμο

Εξίσωση του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με το κόστος χερσαίας μεταφοράς Το ΕΔΥΤΕ έχει αναπτύξει Πληροφοριακό Σύστημα που ...

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Ηλεκτρονική αίτηση για την παροχή στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης Η ηλεκτρονική υπηρεσία για τη διαχείριση του στεγαστικού ...

Ακαδημαικός κατάλογος – ευρετήριο

Αναζήτηση στοιχείων χρηστών της ευρύτερης ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας Η υπηρεσία καταλόγου απευθύνεται σε χρήστες του διαδικτύου που επιθυμούν να ...

Δήλος 365

Office 365 απο το ΕΔΥΤΕ με ΔΗΛΟΣ Η Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας ΔΗΛΟΣ του ΕΔΥΤΕ επιτρέπει σε ...