Πληροφοριακές Υπηρεσίες

ΠΥΞΙΔΑ

Πύλη εκπαιδευτικού περιεχομένου για τις υπηρεσίες ΕΔΥΤΕ Η ΕΔΥΤΕ λειτουργεί τη διαδικτυακή πύλη εκπαιδευτικού περιεχομένου ΠΥΞΙΔΑ που παρέχει στην ερευνητική ...
Περισσότερα

AGORA – SPMT

Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Υπηρεσιών Το Agora είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση ενός "χαρτοφυλακίου υπηρεσιών". Ένα τέτοιο εργαλείο απευθύνεται στη διοίκηση ...
Περισσότερα

εύρυ-where

Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας Η δράση «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους ...
Περισσότερα

Super Fast BroadBand

Κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας Το ΕΔΥΤΕ έχει υλοποιήσει το πληροφοριακό σύστημα Superfast Broadband, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2018 ...
Περισσότερα

Μεταφορικό Ισοδύναμο

Εξίσωση του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με το κόστος χερσαίας μεταφοράς Το ΕΔΥΤΕ έχει αναπτύξει Πληροφοριακό Σύστημα που ...
Περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Ηλεκτρονική αίτηση για την παροχή στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης Η ηλεκτρονική υπηρεσία για τη διαχείριση του στεγαστικού ...
Περισσότερα

Ακαδημαικός κατάλογος – ευρετήριο

Αναζήτηση στοιχείων χρηστών της ευρύτερης ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας Η υπηρεσία καταλόγου απευθύνεται σε χρήστες του διαδικτύου που επιθυμούν να ...
Περισσότερα

Δήλος 365

Office 365 απο το ΕΔΥΤΕ με ΔΗΛΟΣ Η Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας ΔΗΛΟΣ του ΕΔΥΤΕ επιτρέπει σε ...
Περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΙΣ

Διαδανεισμός Ιατρικών Άρθρων. Διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Η υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων ΔΙΑΔΟΣΙΣ παρέχει στο προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων της ...
Περισσότερα

Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

Εθνικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ) είναι ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση του ...
Περισσότερα