Μεταφορικό Ισοδύναμο

Εξίσωση του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με το κόστος χερσαίας μεταφοράς

Το ΕΔΥΤΕ έχει αναπτύξει Πληροφοριακό Σύστημα που υποστηρίζει το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου που υλοποιεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στόχος του μέτρου είναι η εξίσωση του κόστους μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με μέσα θαλάσσιας μεταφοράς, με το κόστος που θα ίσχυε για στα μέσα χερσαίας μεταφοράς. Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών – δικαιούχοι επιβάτες δύνανται να κάνουν χρήση του ΜΑΝ (Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη) κατά την έκδοση των εισιτηρίων τους και στη συνέχεια χρηματοδοτούνται τη διαφορά του κόστους μεταφοράς (Α.ΝΗ.ΚΟ). Οι δικαιούχες επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά αφού εγγραφούν στη δράση υποβάλλουν αιτήματα για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς των εμπορευμάτων τους από και προς τα νησιά.

Μεταφορικό Ισοδύναμο