Νέα

23Φεβ2016

Η ΕΔΕΤ ανακοινώνει τη δεύτερη «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής» για πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS (https://hpc.grnet.gr).

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες και ερευνητές που εργάζονται σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα. Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να αφορούν ανοιχτή έρευνα, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου. Μέσω αυτής της πρόσκλησης, η ΕΔΕΤ καθιστά δυνατή την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα, ARIS, για όλους τους επιστήμονες που εργάζονται σε Ελληνικά ιδρύματα.

8Φεβ2016

Άνοιξε ο τέταρτος κύκλος υποβολής προτάσεων του ευρωπαϊκού έργου FORGE (Forging Online Education through FIRE) για τη δημιουργία ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων με δωρεάν πρόσβαση σε πραγματικά εργαστήρια και προηγμένες ερευνητικές υποδομές και υπηρεσίες (ict-forge.eu/opencall). Καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές με επιστημονικό ενδιαφέρον για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Future Internet) και για τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και στην εκμάθηση, έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με πραγματικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και να δημιουργήσουν online διαδραστικά εργαστηριακά μαθήματα, να προωθήσουν το επιστημονικό τους έργο και τα τεχνολογικά τους επιτεύγματα στην πανευρωπαϊκή ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, και να συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

22Ιαν2016

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας Κτιριολογικό Πρόγραμμα

4Νοε2015

Απευθείας ανάθεση μετά από έρευνα αγοράς και αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς σε τρεις (3) υποψηφίους αναδόχους για «Μελέτη μέτρησης…

23Οκτ2015

Πρόσκληση αξιοποίησης εξοπλισμού μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίαςστο πλαίσιο του Υποέργου «Σχεδιασμός, επίβλεψη υλοποίησης και δράσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης» της Πράξης «Ένταξη…

6Οκτ2015

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.) ανακοινώνει διαγωνισμό για την αξιοποίηση των προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών που αναπτύσσει.…

17Σεπ2015

Στο πλαίσιο του έργου “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού” συγκροτούνται ομάδες αξιολογητών σε θέματα ανοιχτού λογισμικού, με σκοπό την αξιολόγηση αιτήσεων για την α) βράβευση συνεισφορών στην παραμετροποίηση καιελληνοποίηση ανοιχτού λογισμικού και την β) αξιολόγηση/παρακολούθηση προτάσεων που θα επιλεγούν για την επέκταση ή/και ανάπτυξη έργων ανοιχτών τεχνολογιών.