Νέα

21Ιαν2020

  Στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΕΔΥΤΕ και του GOV.GR, πραγματοποιήθηκε χθες τεχνικό εργαστήριο για τις…

20Δεκ2019

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., για την εκτέλεση της πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και…

20Δεκ2019

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού έργου «eSSIF-Lab: European Self Sovereign Identity Framework Laboratory», το οποίο συγχρηματοδοτείται…

20Δεκ2019

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού έργου «Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions…

20Δεκ2019

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού έργου «Delivering Agile Research Excellence on European e-Infrastructures  (DARE)», το οποίο…

11Δεκ2019

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς…

10Δεκ2019

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ συνεργάζεται με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη βελτίωση των ψηφιακών…