Νέα

23Απρ2019

Η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων για την ανάθεση…

16Απρ2019

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις.pdf) μπορείτε να βρείτε Διευκρινίσεις για την διακήρυξη του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη…

28Μαρ2019

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., για την εκτέλεση του έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. προς την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή…

26Μαρ2019

Οι τελευταίες εξελίξεις και ο οδικός χάρτης GR-IX θα συζητηθούν στην ετήσια συνάντηση των μελών του ελληνικού Internet Exchange: https://www.gr-ix.gr/2019/02/26/gr-ix-members-meeting-2019/

26Φεβ2019

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 12/12/2018 έως 08/01/2019 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης για το υποέργο 17 «ELIXIR – Εξοπλισμός…

13Φεβ2019

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., για την εκτέλεση της ως άνω πράξης, προτίθεται να αναθέσει: Μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας…

12Φεβ2019

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ως άνω πράξης προτίθεται να αναθέσει: Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου μέγιστης…

1Φεβ2019

Υπογράφηκε η Συμφωνία για την ενεργοποίηση νέας ανεξάρτητης νησίδας που θα διευκολύνει την ανταλλαγή κίνησης Διαδικτύου στη Βόρεια Ελλάδα Το…