Νέα

16Δεκ2021

Επίσημο Δελτίο Τύπου Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ένα εργαλείο που θα συμβάλει δραστικά στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αναβάθμιση της…

14Δεκ2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των…

13Δεκ2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των…

13Δεκ2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των…

2Δεκ2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Towards user journeys for the delivery of cross-border  services  ensuring  data  sovereignty …

24Νοε2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού…

24Νοε2021

Η πανδημία του κορονοϊού εκτόξευσε τη χρήση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Και το σύστημα που δημιούργησε το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας…

19Νοε2021

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Διαθέσιμες είναι από την Παρασκευή οι υπηρεσίες «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού…

12Νοε2021

Επίσημο Δελτίο Τύπου Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Οικολογικό πρόσημο στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού προσδίδει η υπογραφή μνημονίου επέκτασης συνεργασίας μεταξύ…

3Νοε2021

“To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει ένα από τα πιο εκτεταμένα πανεπιστημιακά δίκτυα WiFi για την εξυπηρέτηση των φοιτητών του, των…

2Νοε2021

“Η cloud-based λύση, καθώς και η προσφερόμενη υποστήριξη του GRNET μας βοηθά στην πρόληψη εισβολών, στην προστασία από επιθέσεις άρνησης…