Νέα

2Απρ2020

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού έργου «SeaDataCloud: Further Developing the Pan-European Infrastructure for Marine and Ocean…

31Μαρ2020

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 30/01/2020 έως 14/02/2020 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού…

30Μαρ2020

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την πιστοποίηση κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο “Ασφάλειας των Πληροφοριών” ISO/IEC 27001:2013 για την ανάπτυξη, λειτουργία…

24Μαρ2020

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού έργου «Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions…

24Μαρ2020

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού έργου «Delivering Agile Research Excellence on European e-Infrastructures  (DARE)», το οποίο…

24Μαρ2020

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού έργου «eSSIF-Lab:European Self Sovereign Identity Framework Laboratory», το οποίο συγχρηματοδοτείται από…

18Μαρ2020

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης (άρθρο 14 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου…

16Μαρ2020

Μενουμε πιστοί στις αξίες μας. Προσηλωνόμαστε στους στόχους μας. Αξιοποιούμε τις προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες μας. Υποστηρίζουμε καθημερινά τους χρήστες…

10Μαρ2020

Τη σύμβαση για την προμήθεια υποδομής εξυπηρετητών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του εθνικού κόμβου βιολογικών πληροφοριών ELIXIR-GR, υπέγραψε το Εθνικό…