Νέα

21Ιαν2020

  Στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΕΔΥΤΕ και του GOV.GR, πραγματοποιήθηκε χθες τεχνικό εργαστήριο για τις…

20Δεκ2019

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., για την εκτέλεση της πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και…

20Δεκ2019

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού έργου «eSSIF-Lab: European Self Sovereign Identity Framework Laboratory», το οποίο συγχρηματοδοτείται…

20Δεκ2019

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού έργου «Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions…

20Δεκ2019

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού έργου «Delivering Agile Research Excellence on European e-Infrastructures  (DARE)», το οποίο…