Νέα

16Μάι2019

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., για την εκτέλεση της πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και…

16Μάι2019

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., για την εκτέλεση της πράξης «HELIX: ΕΘΝΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο…

15Μάι2019

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, προτίθεται να αναθέσει: Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας τριάντα έξι…

15Μάι2019

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, προτίθεται να αναθέσει: Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας τριάντα έξι…

7Μάι2019

Στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. προς την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα» απαιτείται η ενίσχυση…

24Απρ2019

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Πρόσθετες διευκρινίσεις) μπορείτε να βρείτε Πρόσθετες διευκρινίσεις για την διακήρυξη του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο…

23Απρ2019

Η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων για την ανάθεση…

16Απρ2019

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις.pdf) μπορείτε να βρείτε Διευκρινίσεις για την διακήρυξη του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη…

28Μαρ2019

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., για την εκτέλεση του έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. προς την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή…