Νέα

11Σεπ2019

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ στηρίζει ενεργά και συμμετέχει στο GRNOG -Greek Network Operators Group! Το…

10Σεπ2019

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ συνεργάζεται με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη βελτίωση των ψηφιακών…

3Σεπ2019

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 29/11/2018 έως 14/12/2018 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς…

2Αυγ2019

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., για την εκτέλεση της πράξης «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. προς την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή…

31Ιουλ2019

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 12/06/2019 έως 05/07/2019 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού…