Διαγωνισμοί

7Μάι2021

Το έργο SMART TOUR θα δημιουργήσει μια μοναδική πλατφόρμα που θα υποστηρίζει την τουριστική ζήτηση για «αξέχαστες εμπειρίες», ενεργώντας ως…

29Απρ2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμβάσεων με αντικείμενο  «Υπηρεσίες…

28Απρ2021

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι α) η έρευνα αξιολόγησης προδιαγραφών εξυπηρέτησης στα ΚΕΠ και β) η έρευνα απόψεων, στάσεων και…

31Μαρ2021

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και συνοδευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της αξιοπιστίας στη λειτουργία…

22Μαρ2021

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αποθηκευτικής υποδομής στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.…

22Φεβ2021

Αντικείμενο της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς συγγραμμάτων στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Εύδοξος - Ηλεκτρονική Υπηρεσία…

15Φεβ2021

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί η καταγραφή και ανάλυση όλων των συνιστωσών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη…

28Ιαν2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την…

22Ιαν2021

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης λειτουργίας για τις 910 συσκευές WIFI…