Διαγωνισμοί

26Σεπ2019

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την  «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών…

13Ιουν2019

Αντικείμενο της Σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς συγγραμμάτων στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Εύδοξος - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών…

11Ιουν2019

Η ΕΔΕΤ Α.Ε διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τρία τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων στο…

23Μάι2019

Αντικείμενο του έργου είναι η «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσης τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο του…

21Μάι2019

ντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης για δεκαπέντε (15) έτη, συνδέσμων οπτικών ινών προς όφελος για τη…

8Μάι2019

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Προμήθεια Καυσίμου κίνησης για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) της ΕΔΕΤ Α.Ε.». Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση…

15Απρ2019

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραγωγική λειτουργία (για σύντομο χρονικό διάστημα) και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας υπολογιστικής,…

2Απρ2019

Η ΕΔΕΤ Α.Ε διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση τεύχους Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Καυσίμου κίνησης για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (…

13Μαρ2019

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραγωγική λειτουργία (για σύντομο χρονικό διάστημα) και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας υπολογιστικής,…

14Φεβ2019

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών σίτισης για το προσωπικό και τους συνεργάτες της ΕΔΕΤ Α.Ε.. Μέσω των…

30Ιαν2019

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή των παρακάτω γενικών υπηρεσιών που αφορούν τα κέντρα δεδομένων της ΕΔΕΤ Α.Ε. στα κτήρια…

16Ιαν2019

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η «Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών» στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «HELIX:…

31Δεκ2018

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης…

21Δεκ2018

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών για τη διασύνδεση των γηπέδων διεξαγωγής αγώνων της Super League με την…

12Δεκ2018

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την…

6Δεκ2018

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή Γενικών Υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης για την μικρής κλίμακας εφαρμογή της τεχνολογίας OpenStack στις…

29Νοε2018

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια…

27Νοε2018

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών…

9Νοε2018

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την  «Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού  για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών» στο…

2Νοε2018

Στόχος του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματων δικτύων WiFi εντός των Φοιτητικών Εστιών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και διασύνδεσή τους…