Διαγωνισμοί

21Μάι2019

ντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης για δεκαπέντε (15) έτη, συνδέσμων οπτικών ινών προς όφελος για τη…

8Μάι2019

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Προμήθεια Καυσίμου κίνησης για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) της ΕΔΕΤ Α.Ε.». Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση…

15Απρ2019

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραγωγική λειτουργία (για σύντομο χρονικό διάστημα) και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας υπολογιστικής,…

2Απρ2019

Η ΕΔΕΤ Α.Ε διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση τεύχους Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Καυσίμου κίνησης για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (…

13Μαρ2019

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραγωγική λειτουργία (για σύντομο χρονικό διάστημα) και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας υπολογιστικής,…

14Φεβ2019

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών σίτισης για το προσωπικό και τους συνεργάτες της ΕΔΕΤ Α.Ε.. Μέσω των…

30Ιαν2019

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή των παρακάτω γενικών υπηρεσιών που αφορούν τα κέντρα δεδομένων της ΕΔΕΤ Α.Ε. στα κτήρια…

16Ιαν2019

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η «Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών» στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «HELIX:…

31Δεκ2018

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης…

21Δεκ2018

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών για τη διασύνδεση των γηπέδων διεξαγωγής αγώνων της Super League με την…