Διαγωνισμοί

6Δεκ2018

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή Γενικών Υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης για την μικρής κλίμακας εφαρμογή της τεχνολογίας OpenStack στις…

29Νοε2018

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια…

27Νοε2018

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών…

9Νοε2018

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την  «Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού  για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών» στο…

2Νοε2018

Στόχος του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματων δικτύων WiFi εντός των Φοιτητικών Εστιών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και διασύνδεσή τους…

1Νοε2018

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης λειτουργίας για τις τερματικές συσκευές (firewalls) των…

10Σεπ2018

Αντικείμενο της Σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών αρωγής υποστήριξης προς επιλεγμένους Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς φορείς, στο πλαίσιο του ΥΕ6 «Υπηρεσίες…

30Ιουλ2018

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια συστήματος υπηρεσίας Cold Storage» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων…