Διαγωνισμοί

5Αυγ2021

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επέκταση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για όλα τα…

31Μάι2021

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια αδειών χρήσης για την ανανέωση και υποστήριξη του λογισμικού ΙΒΜ, για την συνέχιση της…

7Μάι2021

Το έργο SMART TOUR θα δημιουργήσει μια μοναδική πλατφόρμα που θα υποστηρίζει την τουριστική ζήτηση για «αξέχαστες εμπειρίες», ενεργώντας ως…

29Απρ2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμβάσεων με αντικείμενο  «Υπηρεσίες…

28Απρ2021

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι α) η έρευνα αξιολόγησης προδιαγραφών εξυπηρέτησης στα ΚΕΠ και β) η έρευνα απόψεων, στάσεων και…

31Μαρ2021

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και συνοδευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της αξιοπιστίας στη λειτουργία…

22Μαρ2021

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αποθηκευτικής υποδομής στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.…

22Φεβ2021

Αντικείμενο της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς συγγραμμάτων στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Εύδοξος - Ηλεκτρονική Υπηρεσία…

15Φεβ2021

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί η καταγραφή και ανάλυση όλων των συνιστωσών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη…

28Ιαν2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την…

22Ιαν2021

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης λειτουργίας για τις 910 συσκευές WIFI…

31Δεκ2020

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια…

4Δεκ2020

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης τελευταίας γενιάς για τους ωφελούμενους Φορείς της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Επιπλέον,…

7Οκτ2020

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ώστε να επιτελέσουν με…

5Οκτ2020

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την «Προμήθεια  και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επέκταση κέντρου δεδομένων και…

15Σεπ2020

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους…

4Σεπ2020

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος οικονομικής διαχείρισης. Το προς προμήθεια Πληροφοριακό Σύστημα κατατάσσεται στον ακόλουθο…

29Ιουλ2020

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης για δεκαπέντε (15) έτη, ζευγών…

Skip to content