Νέα

14Ιουλ2020

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, προτίθεται να αναθέσει: Μία (1) σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας είκοσι…

10Ιουλ2020

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού…

7Ιουλ2020

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 14/04/2020 έως 08/05/2020 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς…

7Ιουλ2020

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού έργου «SeaDataCloud: Further Developing the Pan-European Infrastructure for Marine and Ocean…

2Ιουλ2020

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Υποέργου 4  «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας (φοιτητές,…

30Ιουν2020

Έντεκα εθνικοί Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί οργανισμοί και εικοσιέξι εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές και πρωτοβουλίες συνεργαστήκαν για τη συγγραφή του Εθνικού…

26Ιουν2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Τεύχος B’ 2481/22.06.2020) η απόφαση που ορίζει τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη…

25Ιουν2020

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 21/05/2020 έως 05/06/2020 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς…

17Ιουν2020

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ευρωπαϊκών έργων «EOSC-Hub» και «NI4OS-Europe», τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,…