Νέα

9Ιουλ2021

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας & Θρησκευμάτων 73.273 υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων, από τους 92.020 που…

2Ιουλ2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., για την εκτέλεση του Υποέργου 1  «Αρωγή ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο ΥΨΔ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής…

2Ιουλ2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, προτίθεται να αναθέσει: Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας από…

25Ιουν2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., για την εκτέλεση του Υποέργου 6 «Μελέτες εφαρμογής και συνοδευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης» της Πράξης «Αναβάθμιση…

11Ιουν2021

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι μέσα στους 21 κορυφαίους επιστήμονες…

11Ιουν2021

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιεί την Πράξη «Ήφαιστος»…

10Ιουν2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων: «Data Infrastructure Capacity for EOSC (DICE)», «EOSC-Future», και «Advanced Computing for EOSC…

4Ιουν2021

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού…

24Μάι2021

Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 14η/06/2021 και ώρα 17:00 και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 18η/06/2021 και ώρα…

21Μάι2021

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3206/ΑΣ/18-03-2021 Διακήρυξη και κατόπιν αιτημάτων που υπέβαλαν οικονομικοί φορείς, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για…

18Μάι2021

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Οι δράσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης και…

17Μάι2021

Επίσημο Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμες μέσω του gov.gr δύο επιπλέον βεβαιώσεις…

17Μάι2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., για την εκτέλεση του έργου «SMART TOUR – Ευφυής Τουρισμός στις πολιτιστικές διαδρομές»  στο πλαίσιο της 4ης…