Νέα

1Φεβ2019

Υπογράφηκε η Συμφωνία για την ενεργοποίηση νέας ανεξάρτητης νησίδας που θα διευκολύνει την ανταλλαγή κίνησης Διαδικτύου στη Βόρεια Ελλάδα Το…

18Ιαν2019

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις.pdf) μπορείτε να βρείτε Διευκρινίσεις για την διακήρυξη: «Υπηρεσία διασύνδεσης των γηπέδων διεξαγωγής αγώνων της Super League…

21Δεκ2018

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 27/11/2018 έως 12/12/2018 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης για…

20Δεκ2018

Αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση της Διακήρυξης για την «Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών», παραθέτουμε απάντηση στο…

20Δεκ2018

Η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για Την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών «Εφαρμογή της τεχνολογίας OpenStack σε…

20Δεκ2018

Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) της διαβούλευσης με τίτλο «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.» και κωδικό ανάρτησης 18DIAB000003934,…

4Δεκ2018

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ως άνω πράξης προτίθεται να αναθέσει: Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου μέγιστης…

27Νοε2018

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ως άνω πράξης προτίθεται να αναθέσει μία (1) σύμβαση έργου διάρκειας από…

26Νοε2018

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού έργου «Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια Πανεπιστημιακά κτίρια με κέντρα δεδομένων –ΕΝΕΔΗ»,…