Νέα

11Σεπ2019

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ στηρίζει ενεργά και συμμετέχει στο GRNOG -Greek Network Operators Group! Το…

10Σεπ2019

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ συνεργάζεται με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη βελτίωση των ψηφιακών…

3Σεπ2019

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 29/11/2018 έως 14/12/2018 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς…

2Αυγ2019

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., για την εκτέλεση της πράξης «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. προς την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή…