Νέα

22Ιουλ2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο του Υποέργου 7 «Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης δεδομένων ιατρικών απεικονιστικών…

1Ιουλ2019

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού (Διαγωνισμού) σε τρία…

26Ιουν2019

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Επιπρόσθετες Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα επιπρόσθετα κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη…

21Ιουν2019

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη  Ανοικτού Διεθνούς…

14Ιουν2019

Με την παρούσα, τροποποιείται η από 15/05/2019 (Αρ. Πρωτ. 5015) Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων μίσθωσης…

14Ιουν2019

Με την παρούσα, τροποποιείται η από 15/05/2019 (Αρ. Πρωτ. 5014) Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων μίσθωσης…

7Ιουν2019

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ως άνω πράξης προτίθεται να αναθέσει: Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου μέγιστης…