Συμμετοχή ΕΔΥΤΕ στην 23η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Ελλάδας

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) συμμετείχε στην 23η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2023, στα Ιωάννινα, στο THE LAKE HOTEL. 

Η Γ. Θεοδωρίδου, ​Service και Helpdesk Administrator Υπηρεσίας «Άτλας» – Κόμβος Πρακτικής Άσκησης της ΕΔΥΤΕ, συμμετείχε με παρουσίαση με θέμα:  “Αναβάθμιση Υπηρεσίας «Άτλας» και νέων λειτουργιών”. 

Στόχος της παρουσίασης η ανάδειξη της αναβαθμισμένης υπηρεσίας “Άτλας” καθώς και η αναφορά στα οφέλη που προκύπτουν για:

  • τους Φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης,
  • τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.

Η διαδικτυακή υπηρεσία Άτλας, διασυνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης.

Η υλοποίηση πραγματοποιείται από την ΕΔΥΤΕ, στο πλαίσιο του έργου «Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Επέκταση ΑΤΛΑΣ».

Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα » και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους.

Πρόγραμμα εκδήλωσης