Αναβάθμιση της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και videos χρήσης

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία της Ακαδημαϊκής Ταυτότηταςαναβαθμίστηκε, αποκτώντας φιλικό περιβάλλον πλοήγησης για τους χρήστες και νέες λειτουργικότητες.

Επιπρόσθετα,

  • Η πλατφόρμα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας διαθέτει εργαλεία που διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε αυτή.
  • Δίνεται πλέον η δυνατότητα εγγραφής χρηστών με αριθμούς κινητών τηλεφώνων άλλων χωρών, υποστηρίζοντας έτσι τους φοιτητές που αξιοποιούν τη Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+.

Για ευκολότερη εξοικείωση με την αναβαθμισμένη ηλεκτρονική υπηρεσία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν τα σχετικά videos, όπου περιγράφεται βήμα-βήμα η διαδικασία εγγραφής και η υποβολή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα.

Παρακολουθήστε το βίντεο οδηγιών με την διαδικασία εγγραφής φοιτητών και υποβολής αίτησης για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα εδώ.

Παρακολουθήστε το βίντεο οδηγιών με την διαδικασία εγγραφής προσωπικού ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων και υποβολής αίτησης για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα εδώ.